Bluetongue

Bluetongue är en sjukdom hos idisslare som orsakas av bluetongueviruset (reovirus, orbivirus) och som sprids via svidknott. Som de viktigaste vektorinsekterna i Europa har hittills betraktats de till släktet Culicoides hörande arterna Culicoides imicola, Culicoides obsoletus, Culicoides scoticus och Culicoides pulicaris. Hittills har den befintliga kunskapen om vektorinsekterna för bluetongue dock varit bristfällig.

» Läs mera

Efterfrågan på nöthälsovård ökar

Enligt uppföljningssystemet för hälsovård Naseva omfattas ungefär 8 % av nötgårdarna av hälsovården. I produktionsavtalen har jordbrukarna förbundit sig att ingå flera tusentals avtal om Naseva-hälsovård i år. Dessutom genomför Valio under de närmaste veckorna en kampanj, där samtliga över 10 000 mjölkgårdar som levererar till Valio rekommenderas att ansluta sig till Naseva.

» Läs mera

Ändring i förordningarna om VHS-restriktionsområden

Till förordningarna om restriktionsområdena på grund av VHS-sjuka har 15.9.2007 fogats krav gällande hälsointyg när fiskar och könsceller av dem transporteras till restriktionsområdena.

» Läs mera

Evira upphör med försäljningen av vacciner 30.11.2007

Den ändring av läkemedelslagen som trädde i kraft 2005 förutsätter att en aktör som importerar och distribuerar läkemedelspreparat från och med ingången av 2008 skall ha av Läkemedelsverket beviljat tillstånd att bedriva partihandel med läkemedel. Ansökan om tillstånd skulle förutsätta betydande extra satsningar vid Evira, och därför har det inte ansetts motiverat att fortsätta med verksamheten. Evira upphör med försäljningen av vacciner 30.11.2007.

» Läs mera

Evira arbetar också för katters och hundars hälsa och välmående

En viktig del av Eviras verksamhet är att trygga djurens hälsa och välmående genom undersökning och tillsyn. Evira vill betjäna djurens ägare så bra som möjligt bl.a. via webbplatsen, som hela tiden utvecklas. Ett informationspaket om hur Evira arbetar för katters och hundars hälsa och välmående finns på adressen:
Evira arbetar också för katters och hundars hälsa och välmående

Brun hundfästing är en hundparasit som är svår att bli av med inomhus

Den bruna hundfästingen (Rhipicephalus sanguineus) härstammar från Nordafrika men har spridit sig med hundar runt hela världen, också till Finland. I sina naturliga förekomstområden parasiterar den bruna hundfästingen på ett flertal vilda och tama däggdjur. I stadsmiljö är den framför allt ett gissel för hundar. Fästingar som utanför den egentliga fästingsäsongen påträffas hos hundar i Finland är sannolikt bruna hundfästingar.

» Läs mera

Riitta Maijala till EFSA

Veterinärmedicine doktor, Dipl. ECVPH, docent Riitta Maijala har fr.o.m. 1.10.2007 utnämnts till direktör för riskbedömningsavdelningen vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

» Läs mera

Evira är med på veterinärdagarna

Veterinärdagarna 2007 ordnas i Helsingfors mässcentrum 31.10-2.11.2007. Evira har en egen avdelning på mässan. Vår avdelning finns i vinterträdgården. Välkommen att träffa våra experter och utbyta nyheter!


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400