BSE-undersökningarna överfördes från Evira Kuopio till Evira Seinäjoki 1.12.2011

Livsmedelssäkerhetsverket Evira koncentrerar undersökningarna av BSE-prover till BSE-laboratorierna i Helsingfors och Seinäjoki fr.o.m. 1.12.2011. BSE-prover från slakterierna i Kuopioregionen sänds fr.o.m. 1.12.2011 till Eviras verksamhetsenhet i Seinäjoki. Små slakterier kan skicka BSE-prover för undersökning till antingen Helsingfors eller Seinäjoki.

Resultatet av undersökningen meddelas på det sätt som kunden begärt i remissen per fax eller post. Om BSE-proven anländer till Evira före kl. 10, ges svaret per fax före kl. 7 följande morgon. Prover som anländer efter det börjar undersökas följande morgon och svar per fax ges senast före kl. 7 följande morgon efter undersökningsdagen. Prover som inkommit efter kl. 10 på fredagar undersöks och svaret ges före kl. 17 på måndag.

Åldersgränsen för undersökning av friska nötkreatur höjdes 1.7.2011 genom EU-kommissionens beslut från 48 månader till 72 månader. I Finland minskar antalet prover som måste undersökas till ca 60 000 prover om året.

I Finland har BSE-snabbtester av nötkreatur hittills utförts i Eviras tre BSE-laboratorier, i Helsingfors, Kuopio och Seinäjoki.

BSE anvisningar för provtagning och försändelse finns på Eviras webbplats:
BSE prov för snabbtest (Evira)

Mer information:
TSE-testning:
Direktör för forskningsenheten Liisa Kaartinen, tfn 040 8407364
Sektionschef Heikki Ahola, tfn 050 4092808

Verksamheten i slakterier och små slakterier:
Överinspektör Minnami Mikkola, tfn 040 687 7586

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400