Vanlig svininfluensa konstaterades i prover som tagits i oktober

I Finland konstaterades svininfluensa (H1N1) första gången vintern 2009 och fler fall konstaterads under 2010. Efter en paus konstaterades viruset följande gång i oktober 2013 på en österbottnisk kombinationssvingård.

Under 2009 konstaterads H1N1-virus på 12 gårdar och under 2010 på två gårdar, vilket enligt typbestämningen motsvarade de virusstammar som isolerats hos europeiska svin.

Också pandemiskt (H1N1) 2009-virus har konstaterats på finska svingårdar: på en gård under 2009, på två gårdar under 2010 och på två gårdar under 2013.

De prover där vanlig svininfluensa H1N1-virus nu konstaterades togs från svin på en österbottnisk kombinationssvingård i oktober. Svinen hade plötsligt börjat hosta och vissa hade dålig aptit även om deras allmänkondition var bra. Proverna togs tillräckligt snabbt efter att svinen börjat visa symptom.

För att reda ut svininfluenssituationen önskar Evira prover för att påvisa virus från svingårdar där symptomen tyder på akut svininfluensa. Undersökningarna är avgiftsbelagda. Tecken på influensa är att flera djur insjuknar nästan samtidigt och symptom som förekommer vid luftvägssjukdom, såsom hosta, feber och näsflöde.

För att påvisa virus krävs slemprov från näsborrarna. Influensavirus kan konstateras endast under sjukdomens första dagar, vilket innebär att proverna bör tas så snabbt som möjligt efter att svinens symptom börjat.

Man kan förhindra att svininfluensa sprids från en gård till en annan både genom åtgärder i samband med anskaffning av djur och korrekt användning av lastningslokalen samt annat normalt smittskydd (smittspärr, skyddskläderna och skodonen på gården) i samband med persontrafik.

Svininfluensa(Evira)

Acta Veterinaria Scandinavica(pdf)

Mera information:
Specialforskare Laura London, tfn 050 5702916

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400