Högvirulent gumborosjukevirus

Livsmedelsäkerhetsverket Evira har under april-maj konstaterats gumborosjuka (IBD, Infectious Bursal Disease) i fyra hönsgårdar i Egentliga Finland och en i Österbotten. På gårdarna konstaterades ökad dödlighet, som värst nästan 30 %.

Diagnosticeringen och uppföljningen av gumborosjukan vid Evira bygger på konstaterande av antikroppar i serumprover och påvisande av viruset med hjälp av RT-PCR-teknik. Vid behov kan viruset också typbestämmas genom undersökning av det område som påverkar virulensen hos virusets genom.
I Finland har symtomfri gumborosjuka konstaterats sedan 1978. Gumborosjuka med symtom har konstaterats endast våren 1993, då den orsakade stor dödlighet bland broilrar och kycklingar. Då var det ännu inte möjligt att typbestämma viruset.

Vid Evira har man jämfört virusstammarna från 1993 och de nya virusstammarna med varandra. Vid jämförelsen konstaterades att det högvirulenta viruset förekom i Finland redan 1993. Då kunde sjukdomen bekämpas med de vacciner som används även nu.

Tills vidare finns det inget som tyder på att de vacciner som används inte skulle skydda fjäderfä mot det sjukdomsframkallande viruset, eftersom de fåglar som insjuknat inte har varit vaccinerade. Om det emellertid framgår att fåglar som vaccinerats enligt anvisningarna skulle insjukna i gumborosjuka, är det skäl att fundera på att börja använda ett annat vaccin.

I detta sjukdomsläge rekommenderar Evira och ETU att även värphönskycklingar vaccineras. Om man misstänker att ens fåglar har Gumborosjuka eller någon annan infektiös djursjukdom, ska man kontakta den lokala kommunalveterinären. Fjäderfäuppfödarna är också skyldiga att meddela kommunalveterinären om de upptäcker ökad dödlighet, långsammare tillväxt, minskad konsumtion av foder och vatten, minskad äggläggning eller symtom från centrala nervsystemet hos fåglarna på gården. Dessa symtom kan också tyda på fjäderfäsjukdomar som sprider sig med lätthet, såsom aviär influensa (fågelinfluensa) eller Newcastlesjuka. Gumborosjukan smittar inte människan.

Gumborosjuka är enligt den finländska veterinärlagstiftningen en djursjukdom som ska anmälas månatligen, dvs. den är inte en djursjukdom som ska bekämpas. Sjukdomsbekämpningen vilar på näringgrenens ansvar.


Mera om gumborosjuka

Eviras pressmeddelande 30.4.

Mera information:
specialforskare, sektionschef Christine Ek-Kommonen, tfn 050 514 3926
specialforskare, FD Anita Huovilainen, tfn 050 544 1981


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400