Raakamaitotilojen valvonta

Yersinia pseudotuberculosis aiheutti keväällä 2014 Suomen toistaiseksi laajimman raakamaitovälitteisen epidemian, jonka syiden tarkempaa selvittämistä varten tehtiin tutkimuksia epidemiaepäilytilalla ja maitopakkaamossa.

Tuloksista ja niistä tehdyistä päätelmistä koottiin selvitys, joka löytyy EviraNetistä. Selvitykseen on muun muassa kerätty epidemiaan liittyneelle tilalle annettuja toimenpidesuosituksia, joilla pyritään ehkäisemään Yersinia-bakteerin ja muiden ulosteperäisten bakteerien leviämistä.

Evira suosittelee, että maitotiloille, jotka tuottavat raakamaitoa myytäväksi kuluttajille lämpökäsittelemättömänä, tehtäisiin maidontuotantotilojen hygieniatarkastus kerran vuodessa. Valvonnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota tilan toimintatapojen hygieenisyyteen, esimerkiksi vedinten riittävään puhdistamiseen ennen lypsyä. Raakamaitoa yli 2500 kg/vuosi suoraan kuluttajille myyvillä maitotiloilla tulisi tarkastaa raakamaidosta ja karjasta tehdyt patogeenitutkimukset. Tiloilla, jotka toimittavat raakamaitoa laitokseen pakattavaksi lämpökäsittelemättömänä, tulisi tarkastaa karjasta tehtyjen tutkimusten tulokset.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Noora Tolin, p. 040 196 6475

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400