Korkeapatogeenista lintuinfluenssaa Euroopassa – siipikarja suojattava luonnonvaraisilta linnuilta

Saksassa, Hollannissa ja Iso-Britanniassa on todettu korkeapatogeenista lintuinfluenssaa H5N8 siipikarjassa. Samankaltaista virusta on todettu Saksassa myös luonnonvaraisessa linnussa. Tartunnan epäillään tulleen Eurooppaan luonnonvaraisten muuttolintujen mukana. Suomessa siipikarjatiloilla on syytä huolehtia hyvästä bioturvallisuudesta.

» Lue lisää

Uusi lemmikkieläinasetus tuo muutoksia passiin ja EU-maiden välisiin koirien, kissojen ja frettien siirtoihin. Jatko-osa.

Lokakuun Saparossa luvattiin jatko-osa uuden EU:n lemmikkieläinasetuksen tuomista muutoksista. Nyt on luettavissa yksityiskohtaisempaa tietoa.

» Lue lisää

Harrastesiipikarjan laiton tuonti on uhka elinkeinolle

Harrastekanojen pito kasvattaa suosiotaan. Eläinlääkärin pitää tiedostaa tuonteihin liittyvät riskit ja vaatimukset sekä kertoa niistä tuontia suunnitteleville. Harrastajat eivät usein ole tietoisia siipikarjan tuonnille asetetuista ehdoista tai he eivät ole motivoituneita noudattamaan niitä.

» Lue lisää

Evira vaihtaa sikojen parvovirusvasta-aineiden tutkimuksessa käytettävän menetelmän

Eläintautivirologian tutkimusyksikkö on siirtymässä kokonaan hemagglutinaation inhibitio (HI) -menetelmästä ELISA-menetelmän käyttöön parvovirusvasta-aineiden määrittämisessä sekä sikojen verinäytteissä että sikiöiden näytteissä.

» Lue lisää

Uudet säännöt kotimaassa kerättävälle ja käytettävälle hevoseläinten spermalle

Vuoden 2014 alussa voimaan tullut uusi eläintautilaki (441/2014) edellyttää, että kaikki sperman keräysasemat (oriasemat), joissa kerätään hevoseläinten spermaa, ovat aluehallintovirastojen hyväksymiä.

» Lue lisää

EFSA on julkaissut lausunnon PED:stä

Porcine epidemic diarrhoea (PED) on sikojen suolistosairaus, jota ei ole koskaan todettu Suomessa. PED kuuluu eläinlääkintölainsäädännössä ilmoitettaviin eläintauteihin (ilmoitus viimeistään seuraavana arkipäivänä). PED herättää tällä hetkellä kiinnostusta maailmalla.

» Lue lisää

Kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin hävittämisohjelmasta luovutaan

Maa- ja metsätalousministeriö on muuttanut kalojen bakteeriperäistä munuaistautia (jäljempänä BKD-tauti) koskevaa lainsäädäntöä siten, että kansallisesta BKD-taudin hävittämisohjelmasta luovutaan ja siirrytään vapaaehtoisen terveysvalvonnan puitteissa tehtävään valvontaan.

» Lue lisää

Ei kloramfenikolia tuotantoeläimille - ei edes silmälääkkeenä

Joillekin lääkeaineille ei voida asettaa eläimistä saatavissa elintarvikkeissa sallittavaa jäämien enimmäismäärää (MRL-arvo). Tästä johtuen niiden käyttö on kielletty tuotantoeläimille. Kloramfenikoli on yksi näistä aineista.

» Lue lisää

Laki eläinten lääkitsemisestä uudistui – vielä yksi koulutustilaisuus 13.1.2015

Evira järjestää eläinlääkäreille vielä yhden koulutustilaisuuden uudesta eläinten lääkitsemistä koskevasta lainsäädännöstä 13.1.2015 klo 9.00–12.00.

» Lue lisää

Eläinten ja eläintuotteiden vienti EU:n ulkopuolelle vaatii rekisteröitymisen

Vuoden 2015 alusta alkaen vain rekisteröityneet viejät saavat viedä eläviä eläimiä ja eläimistä saatuja tuotteita Suomesta EU:n ulkopuolelle. Uutta viejärekisteriä ylläpitää Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

» Lue lisää

Muutoksia Eviran tutkimustarjonnassa

Evira lopettaa vuoden 2015 alusta ulosteen Tritrichomonas-tutkimukset.

» Lue lisää

Ilmoitettavia eläintauteja koskevan luettelon muuttaminen

Maa- ja metsätalousministeriön asetusta 1010/2013 on muutettu siten, että ilmoitettaviksi eläintaudeiksi on nimetty 17 Suomessa esiintymätöntä eläintautia sekä Mycoplasma synoviae-tartunta, jonka vasta-aineita todetaan satunnaisesti.

» Lue lisää

Uutta lainsäädäntöä

» Lue lisää

Lääkeluettelot

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400