Afrikansk svinpest hotar – information om sjukdomen finns även på ryska på Eviras webbplats

Åtgärderna för att bekämpa afrikansk svinpest (ASF) i Ryssland har inte räckt till att hindra sjukdomens spridning. ASF förekommer hos såväl produktionssvin som vildsvin. Sjukdomsfall har konstaterats i Finlands närområden, i Leningradområdet och ryska Karelen. Viruset är mycket motståndskraftigt och sjukdomen sprider sig med lätthet förutom direkt från ett djur till ett annat också indirekt via t.ex. svinköttprodukter, arbetsredskap, arbetskläder och transportfordon. I synnerhet i svingårdar som har arbetstagare från länder där afrikansk svinpest förekommer ska man utöver biosäkerheten på gården också se till att arbetstagarna får utbildning. För att underlätta detta har Livsmedelsverket Evira på sin webbplats lagt ut information om afrikansk svinpest, hur den smittar, symptom och om finsk lagstiftning också på engelska och ryska.

Afrikansk svinpest konstaterades första gången i Ryssland 2007 i Kaukasusområdet. Därifrån har sjukdomen spritt sig norrut och också närmat sig Finland. I maj 2012 konstaterades ASF hos vildsvin på ett jaktområde i Novgorod. Smittan har också konstaterats hos vildsvin i Tula- och Tvertrakten. I februari 2012 konstaterades smitta i två svingårdar i området Segezha i Karelska republiken. Orten ligger öster om Nurmes på cirka 160 km:s avstånd från finska gränsen. År 2011 konstaterades sjukdomen i bl.a. Tver, Murmansk och Archangelsk samt i mars och januari i Leningradområdet. I S:t Petersburgs närområden konstaterades afrikansk svinpest första gången år 2009.

De ryska myndigheterna har berättat att sjukdomen i första hand sprids genom att svin matas med förorenat matavfall, genom att biosäkerheten på svingårdarna är otillräcklig, genom att man olagligt lämnar djuravfall i skogen samt genom olagliga transporter av svin och svinköttprodukter från förorenade områden.

Risken att sjukdomen sprider sig till Finland är verklig. Även om det är förbjudet att importera svinköttprodukter från Ryssland, kan inte möjligheten att olaglig import förekommer uteslutas. I Finland är det förbjudet att mata svin med matavfall, men det är en vanlig praxis i t.ex. Ryssland och det är möjligt att livsmedel som en rysk arbetstagare på en finsk svingård tagit med sig blir mat åt svinen. På Eviras webbplats finns information om afrikansk svinpest också på ryska. Om kommunalveterinären vet att det på svingårdarna inom hans/hennes verksamhetsområde finns ryska arbetstagare, kan dessa sidor användas för att upplysa arbetstagarna.

Läs mer:

Afrikansk svinpest

Anvisning

Karta (OIE): Fall av afrikansk svinpest i nordvästra Ryssland 2009–2012.

Läs mera på ryska:

Afrikansk svinpest på ryska webbsidor

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400