Åldersgränsen för BSE-testning av friska nötkreatur steg i början av juli

De undersökningar av nötkreatur som görs med tanke på BSE har minskats fr.o.m. den 1 juli 2011 i Finland samt vissa andra EU-länder. Bestämmelser om de nya åldersgränserna ingår i ett nytt beslut av kommissionen samt i en nationell förordning som trädde i kraft den 1 juli 2011.

I beslutet höjs den nedre åldersgränsen för BSE-undersökning av nötkreatur som varit friska när de slaktats från 48 månader till 72 månader. Också anmälningsskyldigheten för ägare och innehavare av djur som slaktas hemma för eget bruk har ändrats så att anmälningsskyldigheten gäller slakt av nötkreatur som är äldre än 72 månader. Anmälan ska göras senast den sista vardagen före slaktdagen till kommunalveterinären.

Friska nötkreatur – åldersgräns 72 månader

För sådana nötkreatur som har dött eller avlivats i slakteriet eller under transporten, nödslaktats eller slaktats separat på grund av avvikande iakttagelser som gjorts under ante mortem-besiktningen är åldersgränsen för BSE-undersökning fortfarande 48 månader. Detta gäller också nötkreatur som självdött eller avlivats på gården.

Nötkreatur med symtom, avlivade och döda nötkreatur – åldersgräns 48 månader

Denna höjning av åldersgränsen beräknas minska antalet nötkreatur som testas med ungefär hälften jämfört med det antal nötkreatur som testats hittills. Evira fortsätter tills vidare att testa friska nötkreatur i TSE-laboratorierna i Helsingfors, Kuopio och Seinäjoki.

Läs mera om antalet BSE-undersökningar
BSE-undersökningar av nötkreatur 2010 indelade enligt undersökningsorsak (pdf, 6 kb)

BSE-uppföljningsprover av nötkreatur 2001-2010 (pdf, 6 kb)

Mer information:
TSE-åtgärder i samband med slakt:
överinspektör Nina Kaario, tfn 040 137 3856, överinspektör Tuula Lundén, tfn 040 687 5933

TSE-undersökningar:
specialforskare Hannele Tapiovaara, tfn 050 5464 856


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400