Övervakningen av förekomsten av MRSA-bakterien hos svin fortsätter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning 3/VLA/2011 genomförs i Finland en tidsbegränsad övervakning av MRSA-bakterien hos svin även under 2011 - 2012. Enligt resultaten från föregående övervakning 2009 - 2010 tycks MRSA förekomma mera än väntat hos svin i Finland. Det är möjligt att människor som arbetar med svin exponeras för MRSA i samband med arbetet. Förutom dem som arbetar i svinhus gäller detta bl.a. veterinärer som arbetar med svinpraktik.

» Läs mera

Aktuell debatt om import av svin och sjukdomshot

Den nyhet om import av svin från Danmark som förekom i branschtidningarna i våras har väckt livlig debatt om sjukdomshot i samband med import av svin. Till den finländska produktionens trumfkort har i ett globalt perspektiv hört ett exceptionellt gott sjukdomsläge och blygsam användning av mikrobläkemedel för djur jämfört med andra länder i Europa. Eviras svinsjukdomsexperter anser att det lönar sig att arbeta för dessa trumfkort och att minimera sjukdomsriskerna i samband med djurimport.

» Läs mera

Parasitsjukdom härjar återigen bland finkar vid fågelborden

Parasitsjukdomen trichomonos som särskilt drabbar grönfinkar verkar åter ha blivit allmännare sommaren 2011. Många sparvfåglar drabbas likaså. I Evira har trichomonosepidemier verifierats i Vanda, Jämsä och Övertorneå, av vilka den sistnämnda är den hittills nordligaste kända orten där sjudomen förekommer.

» Läs mera

Åldersgränsen för BSE-testning av friska nötkreatur steg i början av juli

De undersökningar av nötkreatur som görs med tanke på BSE har minskats fr.o.m. den 1 juli 2011 i Finland samt vissa andra EU-länder. Bestämmelser om de nya åldersgränserna ingår i ett nytt beslut av kommissionen samt i en nationell förordning som trädde i kraft den 1 juli 2011.

» Läs mera

Veterinärregistrets webbsöktjänst öppnades 1.7.2011

Livsmedelssäkerhetsverket Evira öppnades 1.7.2011 en offentlig informationstjänst som der grundläggande information om personerna som utövar veterinäryrket. Den finskspråkiga webbsöktjänsten bygger på det veterinärregister, som Evira upprätthåller och som utgör en del av veterinärförvaltningens informationssystem Elite.

» Läs mera

Möjliga smittvägar för afrikansk svinpest in i landet – en riskprofil

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som lätt sprider sig och drabbar både tama och vilda svin. Sjukdomen har allvarliga samhälleliga och ekonomiska effekter och den bekämpas enligt lag. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har utarbetat en rapport om möjliga smittvägar för afrikansk svinpest till Finland.

» Läs mera

EFSA och ECDC har publicerat en gemensam uppföljningsrapport över bakterieresistensen mot antibiotika år 2009

I rapporten har för första gången sammanförts information om antibiotikaresistensen dvs. motståndskraften mot antibiotika bland zoonotiska bakterier och indikatorbakterier som härstammar från såväl människor som djur och livsmedel. De viktigaste av de zoonotiska bakterierna dvs. bakterierna som smittar mellan människor och djur är salmonella och campylobakter.

» Läs mera

Förekomsten av kräftpest undersöks i samarbete

För att trygga flodkräftstammarna krävs instruering om hanteringen av pestläget bland kräftstammarna och därmed förknippad skötsel och användning av kräftstammarna. Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet och Forststyrelsen utreder i samarbete förekomsten av latent kräftpest bland flodkräftstammarna. Samprojektet är tvåårigt och finansieras delvis av jord- och skogsbruksministeriet.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400