Komissiolle ehdotus maaseudun kehittämisohjelman muutoksista: eläinten hyvinvointia tulisi parantaa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 on puolivälissä ja ohjelman seurantakomitea päätti kokouksessaan 30.11.2010 esittää komissiolle muutoksia eläinten hyvinvointitukeen.

Tuotantoeläinten asemaa pyritään parantamaan eläinten hyvinvointituen muutoksilla, jotka kannustavat viljelijöitä merkittäviin eläimiä hyödyttäviin panostuksiin esimerkiksi suurentamalla elintilaa ja lisäämällä kuivikkeita, pesäntekomateriaalia, virikkeitä, laidunnusta, ulkoilmaa ja lajinmukaisempaa ruokintaa. Muutokset on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Eläinten hyvinvointituen piiriin kuuluu noin 5 000 nautakarja- ja sikatalousyrittäjää. Muutosten uskotaan lisäävän yrittäjien kiinnostusta tukeen.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Tiina Malm, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 733 6223

Eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 173 0366

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400