Utspridningsområdet för vaccinbeten mot rabies breddas

I ryska Karelen, i Prääsäområdet konstaterades i slutet av augusti rabies hos en ko som varit ute på bete. Området ligger ungefär 150 km från finska gränsen. Såhär nära finska gränsen har rabies inte konstaterats i Ryssland på över 20 år. På grund av rabiesfallet i ryska Karelen har utspridningsområdet för vaccinbeten mot rabies breddats i Finland.

Vaccinbetesområdet i Finland har breddats så att det i Norra Karelen också sträcker sig till Joensuu- och Ilomantsområdet. I söder sträcker sig vaccinationszonen till Pyttis. Dessutom har vaccinationsområdet breddats så att det är 40 km brett. Vaccinbeten mot rabies avsedda för små rovdjur sprids vid Finlands östgräns vår och höst. Denna höst inleddes flygspridningen i månadsskiftet september-oktober. Målet är att förhindra att rabies sprider sig till Finland från Ryssland.

I Finland följer man rabiessituationen genom att undersöka vilda djur och andra djur som uppvisar misstänkta symtom med avseende på rabies. De prover av små rovdjur som jägare sänder in är nödvändiga för övervakningen av den rabiesfria statusen. Nu vore det synnerligen viktigt att få prover från Norra Karelen och övriga östra Finland till Evira för undersökning med avseende på rabies. Vilda djur sänds till Eviras verksamhetsenhet i Uleåborg. Hos små rovdjur undersöks förutom rabies även det skydd som de antikroppar som åstadkommits med vaccinbetena ger. År 2010 undersöktes sammanlagt 490 djur med avseende på rabies, samtliga med negativt resultat. Av dessa var 445 vilda djur, största delen rävar och mårdhundar.

Läs mera om
Rabies (Evira)
Undersökning av små rovdjur (Evira)

Mer information:
Vaccinbeten för små rovdjur:
Specialforskare Tiina Nokireki, tfn 050 413 1687

Undersökning av små rovdjur:
Forskare Marja Isomursu, tfn 040 512 1248

Bekämpning av rabies:
Överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400