Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och läkemedelsdagen 22 - 23.5.2012

Livsmedelssäkerhetsverket Eviras utbildningsdagar för veterinärer ordnas i år den 22–23 maj 2012. Undantagsvis ordnas utbildningen i mötesrummet Kalevi i Eviras verksamhetsställe i Vik. Tanken är att det nu för första gången ska vara möjligt att delta i utbildningen även i Eviras regionala verksamhetsställen via videoförbindelse.

Temat för läkemedelsdagen är i år: ”Varför biter inte antibiotika?”. Temat behandlas ur olika synvinklar. Rätt dosering och kurens längd inverkar på antibiotikans effekt. Alltid räcker det emellertid inte med enbart antibiotika. Ofta behövs det också andra åtgärder. Det är likaså viktigt med förebyggande åtgärder och att sköta om djurens förhållanden. Det gäller i synnerhet smittsamma klövinfektioner. Multiresistenta bakterier börjar vara vardagsmat hos sällskapsdjur även i Finland. ESBL-bildande bakterier konstateras även vid mycket vanliga infektioner hos sällskapsdjur, såsom öroninflammationer eller analkörtelinflammationer. ESBL-bildande bakterier är vanliga särskilt hos fjäderfä, i vissa europeiska länder är prevalensen nästan 100 %. Det finns flera orsaker till detta, men den viktigaste är den omfattande användningen av mikrobläkemedel inom fjäderfäproduktionen. Situationen i Finland är annorlunda. Vår fjäderfäproduktion är ett utmärkt exempel på hur sjukdomsförebyggande åtgärder inverkar på medicineringsbehovet. Under dagen diskuteras även i övrigt användningen av antibiotika i dag och i framtiden.

Programmet för temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar publiceras senare.

Utbildningsdagarnas program och närmare uppgifter om utbildningsställen samt anmälningsdirektiv publiceras på Eviras webbplats i mars: Evira > Tapahtumat

Anmälan till utbildningen sker via Eviras utbildningstjänst. Utbildningen är avgiftsfri.

Mer information:
Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar
Överinspektör Miia Kauremaa, tfn 0400 318 510
Läkemedelsdagen
Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 040 489 3352

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400