Naudan luomisenaiheuttajien tutkimus tankkimaitonäytteistä ja uudet tutkimuspaketit

Evira tutki Q-kuumeen (Coxiella burnetii –bakteerin) ja Neospora caninum -alkueläimen vasta-aineiden esiintymistä suomalaisissa lypsykarjoissa tiloilla, joilla on lisääntynyt määrä luomisia. Kaikkiaan tutkittiin 851 tankkimaitonäytettä. Tutkimusta varten haettiin tuotantoseurantarekisteristä tilat, joilla oli vuonna 2008 yli 5 % alle 260 vrk kantoaikoja, laskettuna siemennyksestä poikimiseen. Näistä tiloista valittiin ne, joiden keskilehmäluku oli yli15.

» Lue lisää

Eläinlääkäreiden kuukausi-ilmoitukset

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (1346/1995) mukaan tulee jokaisen eläinlääkärin kuukausittain raportoida lääninhallitukselle tiettyjen sairauksien ja eläintautien esiintyminen hoitamissaan potilaissa. Kuukausi-ilmoitusmenettelyä on tarpeen uudistaa nykyisestä paremmin ja helpommin toimivaksi.

» Lue lisää

Hevosten hyväksi -hanke alkoi Itä-Suomessa

Evira on mukana Suomen Hevostietokeskus ry:n kaksivuotisessa Hevosten hyväksi -hankkeessa, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa hevosten terveydestä ja parantaa hevosten hyvinvointia. Hanke toteutetaan Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan TE-keskusten alueella.

» Lue lisää

Ilmoituksenvarainen toiminta ja sen valvonta

Eläinsuojelulain (247/1996) 21, 23 ja 24 §:n mukaan ammattimaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta sekä luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen tuotantotarhauksesta ja riistanhoidollisesta tarhauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus lääninhallitukseen.

» Lue lisää

Uusi sivutuoteasetus julkaistu

Nykyisen sivutuoteasetuksen (N:o 1774/2002) korvaava uusi sivutuoteasetus (N:o 1069/2009) on julkaistu. Uutta asetusta sovelletaan 11. päivästä maaliskuuta 2011 lähtien.

» Lue lisää

Uusi neuvoston asetus tuotantoeläinten suojelusta lopetuksen ja teurastuksen yhteydessä

Eläinten lopetusasetus antaa vähimmäisvaatimukset tuotantoeläinten suojelusta lopetuksen ja teurastuksen yhteydessä. Se täsmentää ja päivittää eläinten suojelua teurastuksen ja lopetuksen yhteydessä koskevaa direktiiviä 93/119/EY, joka on yleisluonteinen sekä uudistuksen tarpeessa menetelmien ja olosuhteiden kehittymisen myötä.

» Lue lisää

Www.zoonoosikeskus.fi –palvelu avattu

Uusinta seurantatietoa zoonoosien, niiden aiheuttajien, ruokamyrkytysepidemioitten ja mikrobilääkeresistenssin esiintyvyydestä Suomessa on tähän asti ollut julkisesti saatavilla ”Tartuntataudit Suomessa” (THL), ”Eläintaudit Suomessa” (Evira), ”Ruokamyrkytykset Suomessa” (Evira), ”Finres-Vet” (Evira) ja ”Rehu- ja lannoitevalvonnan analyysitulokset” (Evira) julkaisuista, sekä EFSAn kokoamista Suomen maaraportista ja EU-vuosiyhteenvedosta. Tietolähteiden lukuisuuden vuoksi, kokonaiskuvan luominen zoonoosien esiintyvyyden seurannasta Suomessa on ollut melko haasteellista. Asian helpottamiseksi edellä mainituissa julkaisuissa oleva tieto on nyt koottu yhteen zoonoosikeskuksen internetsivuille.

» Lue lisää

Ohje reittisuunnitelmaan liittyvistä viranomaistehtävistä

Reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinkuljetuksen eri vaiheissa on toimivaltaisilla viranomaisilla paljon tehtäviä, jotka ovat eläinkuljetusasetuksessa jaettu asetuksen useisiin eri kohtiin. Siksi Evirassa on valmisteltu ohje reittisuunnitelmaa edellyttävän eläinten kuljetusmatkan eri vaiheiden viranomaistehtävistä.

» Lue lisää

Eläinlääkkeitä ei saa hankkia internetin kautta ulkomailta

Kaikille eläinlääkäreille lähetettiin sähköpostitse mainos Masivet-lääkevalmisteesta, joka on saanut keskitetyn myyntiluvan EU:n alueella. Mainoksessa opastettiin tilaamaan valmistetta suoraan myyntiluvan haltijalta internetin välityksellä. Se ei kuitenkaan ole sallittua. Eläinlääkkeitä ei saa vastaanottaa postitse Suomen ulkopuolelta.

» Lue lisää

Tapahtumat

17.2.2010 Eläinten hyvinvointiseminaari (Evira)

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400