Siipikarjan salmonellavalvonta 1.1.2014 alkaen

Siipikarjan salmonellavalvontaa koskeva lainsäädäntö muuttui vuoden alussa samalla, kun uusi eläintautilaki tuli voimaan. Kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonta on eläintautilain mukaista pakollista terveysvalvontaa.

Näytteenotto-ohjelma vastaa pääosin aiempia vaatimuksia. Muutoksia on pienten tuottajien näytteenotossa sekä broilerien ja kalkkunoiden näytteenottoa koskevissa poikkeuksissa. Lisäksi munintakanojen emokanaloiden näytteenottoa koskevaa kohtaa on tarkennettu.

Taulukko kanojen ja kalkkunoiden pakolliseen terveysvalvontaan sisältyvästä salmonellanäytteenotosta on saatavissa Eviran internetsivuilta.

Sivuilta löytyy myös päivitetty lomake toimijan ilmoitukselle pitopaikkaan saapuneesta parvesta sekä päivitetyt lähetelomakkeet. Lähetelomakkeeseen on lisätty kohta pitopaikkatunnukselle, sillä salmonella-asetus edellyttää myös tämän tiedon toimittamista näytteiden mukana laboratorioon.

Salmonellavalvonta (Evira)

Kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvontaa koskeva lainsäädäntö: (MMM)
-maa- ja metsätalousministeriön asetus (1037/2013) kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta (D 110)
- valtioneuvoston asetus (838/2013) eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä (D 5)
- eläintautilaki (441/2013), 8 § (D 1)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tiia Tuupanen
p. 040 489 3348

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400