Obduktionssalen på Eviras verksamhetsställe i Kuopio öppnas åter 3.4.2012

Obduktionssalen på Livsmedelssäkerhetsverket Eviras verksamhetsställe i Kuopio öppnas efter renoveringen åter 3.4.2012.

Hela djur och organprover avsedda för patologiska undersökningar kan på normalt vid levereras till Evira enligt insändningsanvisningarna.

Packning och insändning (Evira)

Insändning av prover för obduktion (Evira)

Mer information ger:
Evira Kuopio kontor tfn 029 530 0400 (växel), be om numret 4952, kl. 8.00 - 16.15.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400