Den Internationella rabiesdagen 27.9.2013 seminarium på Livsmedelssäkerhetsverket Evira

Seminarium äger rum i Helsingfors Vik, Evira-huset,
Mustialagatan 3, föreläsningssal C111 Kalevi fre 27.9.2013, kl. 9.00-11.00.

Seminariet är öppet för alla och sker på finska.

Information om seminariet uppdateras på Eviras internetsidor Tapahtumat -avsnittets kalender (på finska)
www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/tapahtumat/

Välkommen!

Ytterligare information:
specialforskare Tiina Nokireki, forskningsenheten för djursjokdomsvirologi,
tfn 050 413 1687

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400