Rapuruton esiintymistä tutkitaan yhteistyössä

Jokirapukantojen turvaamiseksi tarvitaan ohjeistusta rapukantojen ruttotilanteen hallitsemiseksi ja sen mukaiseen rapukantojen hoitoon ja käyttöön. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Metsähallitus selvittävät yhteistyössä piilevän rapuruton esiintymistä jokirapukannoissa. Yhteisprojekti on kaksivuotinen ja osittain MMM:n rahoittama.

Projekti aloitettiin vuonna 2010 valitsemalla tarkemman tutkimuksen kohteeksi useita rapuruttohistorialtaan erityyppisiä rapuvesistöjä. Rapukantojen tiheydet selvitetään ja niiden rapuruttotilanne tutkitaan herkällä PCR-menetelmällä. Tutkimus keskittyy erityisesti Pohjois- Suomeen, missä jokirapu ei vielä joudu kilpailemaan täpläravun kanssa elintilasta.

Rapurutto on tuhoisa raputauti, joka voi hävittää vesistöstä jokiravut kokonaan. Viime vuosien tutkimustyön tuloksena on todettu, että joskus tartunta jää piilemään yksittäisiin tartuntaa kantaviin jokirapuihin. Tämä vaikeuttaa kantojen palauttamista uudelleenistutuksin. Tämän vuoksi rapuruttotuhon jälkeen on varmistettava, että vesistössä ei ole enää rapuja, sillä rapurutto ei voi elää pitkään ilman isäntäeläintä. Samoin on varmistettava, että rapuruttoa ei siirretä istutettavien tautia kantavien, mutta oireettomien rapujen mukana.

Tutkittavat vesistöt on luokiteltu rapukannan ominaisuuksien ja rapuruttohistorian perusteella. Erityisesti suojeltavat kohteet ovat vesistöjä, joissa rapukanta on ollut pitkään vahva ja mitään viitteitä rapuruttohistoriasta ei ole. Tarkempaa kontrollia vaativissa kohteissa kanta on heikko tai vaihteleva, ja rapuruttoa on ainakin joskus epäilty. Suunnitelmallisesti hyödynnettävässä kohteessa tiedetään aiemman tutkimuksen perusteella esiintyvän rapuruttoa. Tällaisena kohteena on mukana Kemijoki, jossa rapuruttotartunta etenee huomattavan hitaasti.

Vuonna 2010 tutkittiin yhteensä yli 400 rapua kahdeksasta järvestä tai joesta. Näytteenottoa jatketaan tulevalla ravustuskaudella. Näytemäärää nostetaan vesistöistä, joissa tulokseen jäi vielä epävarmuutta. Kainuussa sijaitsevasta Mikitänjärvestä näytteitä tutkittiin sekä Evirassa että Itä-Suomen yliopistossa. Tutkimuksissa käytetyistä eri menetelmistä johtuen näytteenotto uusitaan myös tänä vuonna tulosten varmistamiseksi.

Lisätietoja rapurutosta (Evira)

Lisätietoja:
tutkija Satu Viljamaa-Dirks, Evira, p. 020 77 24962

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400