Afrikkalainen sikarutto jatkaa leviämistään Venäjällä - tietoa taudista löytyy Eviran sivuilta myös venäjänkielisenä

Afrikkalaisen sikaruton (ASF) torjuntatoimet Venäjällä eivät ole olleet riittäviä estämään taudin leviämistä. ASF:a esiintyy sekä tuotantosioissa että villisioissa. Taudinpurkauksia on todettu Suomen läheisyydessä Leningradin alueella ja Venäjän Karjalassa. Virus on erittäin kestävä ja tauti tarttuu helposti paitsi suoraan sairaasta eläimestä toiseen, myös välillisesti esim. sianlihatuotteiden, työvälineiden ja – vaatteiden ja kuljetusajoneuvojen välityksellä. Erityisesti sikaloissa, joissa käy työntekijöitä maista, joissa afrikkalaista sikaruttoa esiintyy, tulee huolehtia paitsi bioturvallisuudesta tilalla, myös työntekijöiden koulutuksesta. Tätä helpottaakseen Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralla on internetsivuillaan tietoa afrikkalaisesta sikarutosta, sen tartuntatavoista, oireista ja Suomen lainsäädännöstä myös englannin ja venäjän kielillä.

Afrikkalainen sikarutto todettiin Venäjällä ensimmäisen kerran 2007 Kaukasuksen alueella. Sieltä tauti on levinnyt pohjoiseen ja myös lähelle Suomen aluetta. Toukokuussa 2012 Novgorodin seudulla metsästysalueella todettiin ASF villisioissa. Villisioissa tartunta on todettu myös Tulan ja Tverin seuduilla. Karjalan tasavallan Sekeen alueella tautia todettiin helmikuussa 2012 kahdella tilalla. Paikkakunta sijaitsee Nurmeksesta itään noin 160 km:n päässä Suomen rajalta. Vuonna 2011 tauti todettiin mm. Tverin, Murmanskin ja Arkangelin alueilla sekä maaliskuussa ja tammikuussa Leningradin alueella. Ensimmäinen afrikkalainen sikaruttotapaus Pietarin läheisyydessä todettiin syksyllä 2009.

Venäjän viranomaiset ovat kertoneet, että pääasiallisimmat leviämisreitit ovat saastuneen ruokajätteen syöttäminen sioille, bioturvallisuustoimien riittämättömyys sikatiloilla, laiton eläinjätteen hylkääminen metsiin sekä sikojen ja sianlihatuotteiden laiton siirto saastuneilta alueilta.

Taudin leviämisen riski Suomeen on todellinen. Vaikka sianlihatuotteiden tuonti Venäjältä on kielletty, ei laittoman maahantuonnin mahdollisuutta voida poissulkea. Ruokajätteen syöttäminen sioille on Suomessa kielletty, mutta se on yleinen tapa esim. Venäjällä ja on mahdollista, että suomalaisessa sikalassa työskentelevän venäläisen työntekijän tuoma elintarvike päätyy sikojen ruuaksi. Eviralla on internetsivuillaan tietoa afrikkalaisesta sikarutosta myös venäjänkielisenä. Jos kunnaneläinlääkäri tietää, että hänen toimialueensa sikaloissa on venäjänkielisiä työntekijöitä, voi näitä sivuja käyttää työntekijöiden valistamiseen.

Lue lisää:
Lisää afrikkalaisesta sikarutosta

Tautisuojausohje

Linkki aiheen venäjänkielisille internetsivuille

Afrikkalaisen sikaruton tautipurkauksia Venäjän luoteisosissa 2009–2012 (Kartta OIE).

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400