Sikainfluenssan varalta toivotaan sierainlimanäytteitä sioista

Sikainfluenssatilanteen selvittämiseksi Evira toivoo näytteitä viruksen osoitukseen sikaloista, joissa oireet viittaavat akuuttiin sikainfluenssaan. Tällaisia oireita ovat esim. se, että lähes kaikki sikalan eläimet ovat sairastuneet yhtä aikaa tai että niillä on hengitystiesairauden oireita, kuten yskää, kuumetta, sierainvuotoa lyhyen ajan kuluessa eri ikäryhmissä. Virusosoitusta varten tarvitaan sierainlimanäytteitä.

» Lue lisää

Tilalla kuolleiden tai lopetettujen nautojen hävitystapojen valvonnan loppuraportti

Tiloilla kuolleiden ja lopetettujen naudan raatojen hävittämisen valvonnan tehostaminen oli yksi eläinten terveys ja hyvinvointi –yksikön vuoden 2008 erityistavoitteista. Se toteutettiin yhtenä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran eläinten terveys - ja hyvinvointivalvontaohjelman (EHO) mukaisena hankkeena ja siihen osallistuivat kaikki lääninhallitukset Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Hankkeen loppuraportti on nyt valmistunut.

» Lue lisää

Lääkerehujen määräämisestä

Eläinten lääkitsemistä koskeva lainsäädäntö muuttui tämän vuoden alussa. Samalla myös muuttui muun muassa lääkerehumääräyksen malli. Lisäksi lääkerehumääräyksen säilytysaika piteni viiteen vuoteen. Lääkerehujen määräämisestä säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä (7/EEO/2008). Asetuksen liitteessä 7 on malli lääkerehumääräyksestä.

» Lue lisää

Eläinten siirtorajoituksista mahdollisen maahan tulevan bluetonguetartunnan / alkavien rokotusten varalta

Aikaisempi käsitys oli, että märehtijöitten bluetongue-tautia voisi esiintyä vain 55 leveyspiirin eteläpuolella, kunnes vuonna 2006 bluetongue serotyyppi 8 epidemia alkoi levitä Hollannista ja Belgiasta. Epidemia levisi hyvin nopeasti läpi läntisen Euroopan. EU-lainsäädännön Bluetonguedirektiivi oli vastikään uusittu vuonna 2000 lähinnä Italian, Espanjan ja Portugalin lampaissa esiintyvien bluetongue-epidemioitten hallinnan pohjalta. Direktiivissä on ankarat rajoitukset eläinten siirroille.

» Lue lisää

Lemmikkieläinpassin myöntäminen

Lemmikkieläinpassi vaaditaan koirilta, kissoilta ja freteiltä kaikissa EU-maiden välisissä kuljetuksissa. Suomessa lemmikkieläinpassien jakelu hoidetaan eläinlääkärien kautta. Eläinlääkäri voi antaa lemmikkieläinpassin vain eläimelle, jolla on tunnistusmerkintä ja voimassa oleva raivotautirokotus. Tyhjiä lemmikkieläinpasseja ei saa myydä asiakkaille eikä lähettää toiseen maahan. Lemmikkieläinpassi on tarkoitettu vain EU-maiden lemmikkieläimille.

» Lue lisää

Eläintaudit Suomessa 2008 –vuosijulkaisu on ilmestynyt

Eläintaudit Suomessa 2008 –vuosijulkaisu on ilmestynyt. Julkaisuun on koottu vastustettaviin eläintauteihin liittyviä vuositilastoja sekä muuta ajankohtaista tietoa.
Lataa julkaisu

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400