Eläinperäisten näytteiden pakkaaminen ja lähettäminen Eviraan

Eläinlääkäreitä pyydetään huomioimaan, että kaikkien laboratorionäytteiden lähettämisessä ja pakkaamisessa on noudatettava Itellan ja Matkahuollon ohjeistuksia. Oikea pakkaaminen edistää näytteen säilymistä tutkimuskelpoisena, sekä varmistaa kuljetuksen asianmukaisuuden.

Lähettäjä on vastuussa siitä, että pakkaus on asianmukaisesti merkitty ja kestää rikkoutumatta kuljetuksen. Jos eläinlääkäri ei lähetä näytettä itse, lähettäviä asiakkaita tulee opastaa pakkaamisessa ja merkinnöissä. Vastustettavien tautien epäilyissä kuljetuksesta sovitaan aina kussakin tapauksessa läänineläinlääkärin kanssa erikseen.

Kaikki näytteet tulee ennen pakkaamista jäähdyttää lähelle + 0 C°. Pakastaminen sitä vastoin haittaa tutkimuksia tai joissain tapauksissa jopa pilaa näytteet, lukuun ottamatta seerumi- ja ternimaitonäytteitä.

Kaikkien näytteitä sisältävien pakkausten tulee olla tukevia ja kestää tavanomaisen kuljetuksen iskut ja kuormitukset.

Kaikki eläinperäiset näytteet tulee aina pakata kolmikerroksiseen pakkaukseen, jossa on kaksi nestetiivistä kerrosta, imevää materiaalia niiden välissä sekä ulkopakkaus.

1. Primaaripakkaus, nestetiivis sisin pakkaus, joka on näytteen kanssa kosketuksissa, esimerkiksi tiiviisti suljettu koeputki tai muovipussi tai -purkki. Kokonaisen eläimen ympärille on laitettava ennen muoviin käärimistä runsaasti ilmavaa ja kuivittavaa materiaalia, esimerkiksi sanomalehtipaperia tai rehusäkki. Kesäaikaan kylmävaraajia on aiheellista laittaa ruhon eri puolille. Mikäli kyseessä on elinnäyte, näytettä vasten tulee laittaa esimerkiksi foliota tai leivinpaperia, joka ei takerru näytteen pintaan. Vasta tämän jälkeen lisätään imevää ja ilmavaa sanomalehtipaperia tai vastaavaa ja suljetaan muovipussiin. Verinäyteputket eivät saa koskettaa toisiaan, vaan ne sijoitetaan esimerkiksi aaltopahvikoteloihin.

2. Sekundaaripakkaus, toinen nestetiivis kerros, varmistaa, ettei paketti missään oloissa vuoda. Sekundaaripakkaus voi olla tiiviisti suljettu toinen muovipussi tai isommille näytteille kaksinkertainen muovipussi/jätesäkki.

3. Ulkopakkaus, tukeva päällyspakkaus, joka on käsittelyn kestävä. Pakkaus voi esimerkiksi olla tukeva pahvilaatikko tai pienemmille näytteille styroxlaatikko.

Primaari- ja sekundaaripakkauksen välissä tulee olla imevää materiaalia niin paljon, että kuljetuksen mahdollisesti rikkoutuessa kaikki nesteet imeytyvät siihen.

Ulkopakkauksen pohjan kestävyys tulee varmistaa ja tarvittaessa vahvistaa. Kaikki ulkopakkaukseen jäävä tyhjä tila täytetään sullomateriaalilla, esimerkiksi kuplamuovilla tai sanomalehdillä siten, ettei sisäpakkaus pääse kuljetuksessa liikkumaan. Tutkimuslähete suljetaan muovipussiin ja liitetään paketin sisälle. Kaikki paketin ulkosaumat teipataan tukevalla leveällä pakkausteipillä.

Lähettäjä vastaa aina Eviraan lähettämiensä näytteiden lähetyskuluista, ellei muuta ole säädetty.

Itellan kautta lähetettäessä on käytettävä aina musta-keltaraitaisia pahvipakkauksia, tai tarvittaessa tukevampaa muuta pakkausta, jonka ympärille vedetään musta-keltaraitaista teippiä. Lisäksi pakkaukseen on aina liitettävä tarra tai merkintä UN 3373, biologinen aine, kategoria B, ja valittava osoitekorttiin lisäpalvelu ”Erilliskäsiteltävä”. Pakettiin laitetaan myös helposti särkyvä -lipuke. Lähetys tulee viedä postin myymälään tai palvelupisteeseen, sitä ei saa jättää kirjelaatikkoon. Enimmäispaino 30 kg.

Ovelle-paketti ja pikakirjeet lähetetään aina ko. toimipaikan katuosoitteeseen.

Matkahuollon kautta lähetettävät paketit merkitään särkyvää-merkillä. Enimmäispaino 55 kg.

Alueellisiin toimipaikkoihin on ilmoitettava linja-auton saapumisaika. Lisätietoja saa Itellan ja Matkahuollon internetsivuilta.

www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/diagnostiset_naytteet_ohje.pdf

Matkahuolto - Pakkausohjeet

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400