Evira tutkii edelleen tehostetusti nautojen, lampaiden ja vuohien luomistapauksia ja epämuodostumien syitä vasikoilla, karitsoilla ja kileillä 31.5.2013 asti

Luomis- ja epämuodostumanäytteiden tutkimus Evirassa on tuottajalle maksutonta. Tutkimus sisältää riskiajanjaksoina tutkimuksen Schmallenberg-viruksen varalta sekä aina muut luomisen syyn selvittämiseksi tehtävät tutkimukset. Maksuttomuus on voimassa 31.5.2013 saakka eikä edellytä epäilyä Schmallenberg-viruksen varalta.

Omistajia pyydetään ilmoittamaan märehtijöiden luomisista eläinlääkärille. Jos karjaan syntyy epämuodostuneita vasikoita, karitsoita tai kilejä, tai karjan luomisten määrä on lisääntynyt, on tärkeää selvittää epämuodostumien aiheuttaja ja luomisten syy. Jokainen tapaus, jossa syntynyt eläin on ulkonäöltään tai kehitykseltään normaalista poikkeava, on syytä tutkia.

Epämuodostuneina syntyneet eläimet tai luodut sikiöt jälkeisineen pyydetään toimittamaan Eviran lähimpään toimipaikkaan tutkittavaksi. Eläinlääkäri voi tarvittaessa ottaa luoneista eläimistä verinäytteitä tutkittavaksi luomisen syiden varalta. Mikäli syntynyt eläin joudutaan lopettamaan, on suositeltavaa lopettaa eläin lääkkeillä, jolloin aivot säilyvät vaurioitumattomina tutkimusta varten.

Taustaa
Syksyllä 2011 löydettiin Saksasta naudoista uusi virus, joka nimettiin Schmallenberg – virukseksi löytöpaikkansa mukaan. Virusta on todettu myös lampaista ja vuohista. Vaikka taudin leviäminen Suomeen ei näytä todennäköiseltä, lisätietoa Suomen nautakarjojen ja lammas- ja vuohikatraiden tautitilanteesta tarvitaan. Taudin mahdollista esiintyvyyttä selvitetään tutkimalla epämuodostuneina syntyneet naudan, lampaan ja vuohen sikiöt viruksen varalta, samalla selvitetään laajemminkin luomisten syitä märehtijöillämme. Eläinlääkärien ja tuottajien aktiivisuus on tärkeää tiedon saamisessa.

Schmallenberg – virus aiheuttaa yleisoireita, luomisia ja epämuodostumia naudoilla, lampailla ja vuohilla. Virusta on tähän mennessä todettu useassa Euroopan maassa. Schmallenberg -virus kuuluu ortobunyaviruksiin, joita levittävät hyttyset ja polttiaiset. Polttiaisten levittämän Schmallenberg-viruksen aiheuttamia epämuodostumia esiintyy jälkeläisillä, jotka ovat saaneet virustartunnan sikiöaikaisen elinten kehityksen aikana. Lampailla ja vuohilla näitä epämuodostumia voisi esiintyä vuodenvaihteen molemmin puolin ja naudoilla kevättalvesta alkukesään ajoittuvana ajanjaksona. Virus ei todennäköisesti tartu ihmiseen.

Näytteitä tulisi ottaa, jos:
• karjaan syntyy epämuodostuneita vasikoita, karitsoita tai kilejä. Schmallenberg -viruksen aiheuttamia muutoksia voivat olla mm. jäykät koukistuneet jalat, kiero selkä tai kaula sekä vesipää.
• karjaan syntyy liikkumiskyvyttömiä, imemiskyvyttömiä tai hermosto-oireisia vasikoita, karitsoita tai kilejä.
• sikiössä tai jälkeisissä todetaan silmin nähtäviä muutoksia, kuten ihomuutoksia tai jälkeisten paksuuntumista.
• karjassa esiintyy useampi kuin yksi luominen tai kuolleena syntynyt eläin lyhyellä aikavälillä.
• vuositasolla luomisten tai kuolleena syntyneiden määrä on noussut, ja on yli 5 % vuodessa.

Näytteiden tutkimus Evirassa on tuottajalle maksutonta sisältäen tutkimuksen Schmallenberg-viruksen varalta ja muut luomisen syyn selvittämiseksi tehtävät tutkimukset. Maksuttomuus on voimassa 31.5.2013 saakka. Tämän jälkeen lähetetyistä näytteistä peritään Eviran hinnaston mukainen maksu.

Näytteiden lähettäminen Matkahuollon kautta on maksutonta.

Kunnaneläinlääkärin käynti ja näytteenottokustannukset maksetaan valtion varoista silloin, kun kyseessä on epäily vastustettavasta eläintaudista. Epäily voi syntyä esim. luomisten määrän noustua. Muulloin eläinlääkärin käynnistä ja näytteiden ottamisesta aiheutuneista kustannuksista vastaa eläinten omistaja.

Lisätietoja:

Tuotanto- ja villieläinten terveyden tutkimusyksikkö:
Erikoistutkija Paula Syrjälä, p.044 720 1470, paula.syrjala@evira.fi
Tutkija Johanna Mattila, p.050 386 7150, johanna.mattila@evira.fi

Eläintautivirologian tutkimusyksikkö:
Erikoistutkija Ulla Rikula, p.050 563 2052, ulla.rikula@evira.fi (paikalla 13.8. lähtien)
Tutkija Kirsti Pekkanen, p.050 5702916, kirsti.pekkanen@evira.fi

Eläinten terveys ja hyvinvointi –yksikkö:
Ylitarkastaja Miia Kauremaa, p.0400 318 510, miia.kauremaa@evira.fi

Näytteet

Sikiö jälkeisineen: Sikiöt tai kuolleena syntyneet eläimet lähetetään aina mieluiten kokonaisena. Jälkeiset lähetetään likaantumisesta huolimatta. Jos ei saada kokonaisia jälkeisiä, lähetetään vähintään muutama istukan kohta. Lampaiden luomisissa otetaan näytteeksi 1-3 sikiötä ja jälkeiset tai osia niistä.

Jos eläinlääkäri avaa eläimen tilalla, näytteeksi otetaan pää, pernaa, keuhkoa, juoksutusmahan sisältöä ja jälkeisiä. Elinnäytteitä tulisi ottaa sekä 10 % formaliiniin, että lähettää tuoreena.

Emien verinäytteet: Eläinlääkäri voi ottaa tarvittaessa luoneista eläimistä verinäytteet tutkittavaksi luomisen syiden varalta. Näytteeksi otetaan 5 seerumiverinäytettä/tila. Näytteet otetaan luoneista emistä, mikäli luoneita on vähemmän kuin viisi, loput näytteet otetaan muista eläimistä.

Verinäytteiden pilaantuminen tai jäätyminen tekee ne tutkimukseen kelpaamattomiksi, joten ne on otettava mahdollisimman aseptisesti ja pakattava huolellisesti (käärittävä aaltopahvin lisäksi esim. sanomalehtipaperiin) sekä säilytettävä ennen lähetystä jääkaapissa tai muussa viileässä paikassa.

Nautojen brusellaseuranta siirtyi vuonna 2008 riskiperusteiseksi, joten se perustuu lypsykarjoissa kokonaan luomisten ilmoittamiseen ja eläinlääkärin luomiskarjoista ottamiin näytteisiin. Samalla näytteet tutkitaan BVD:n, IBR:n ja sinikielitaudin varalta. Brusellaseurantanäytteet tulisi ottaa, jos tilalla on yli 5 % luomisia. Tutkimus on tuottajalle maksuton.

Lähete
Tutkimuslähete: Lähete nautojen luomisten syyn selvittämiseksi käy sekä naudoille että lampaille ja vuohille. Esitiedot täytetään mahdollisimman tarkoin, lammas ja vuohitilat täyttävät vastaavat tiedot.
Tutkimus on omistajalle maksuton. Hoitava eläinlääkäri merkitään lähetteeseen tiedoksi saajaksi.

Lähetys
Kaikki sikiönäytteet lähetetään Matkahuollon kautta vastaanottajan laskuun lähimpään Eviran toimipisteeseen (Helsinki, Kuopio, Oulu, Seinäjoki). Näytteet voi myös tuoda perille, kuljetuskustannuksia ei korvata.
Verinäytteet lähetetään eläintautivirologian tutkimusyksikköön Helsinkiin.

Lisää tietoa luomistaudista (Evira)


Näytteenotto ja lähetysohjeet, luominen (Evira)

Nauta

Tutkimuslähete nautojen luomisen syyn selvittämistä varten

Lammas ja vuohi

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400