Enkät riktad till får- och getproducenter pågår

Eviras forskningsenhet för riskbedömning och MTT Ekonomisk forskning håller på med ett forskningsprojekt där man undersöker strukturutvecklingens inverkan på djursjukdomsläget i Finland. I undersökningen kartlägger vi även den finländska får- och getproduktionen, eftersom den har ökat i betydelse i Finland under de senaste åren.

Med hjälp av en förfrågan riktad till ägare till får- och getgårdar försöker vi samla in aktuell information om hur får- och getgårdarna i Finland fungerar. Det är nödvändigt att känna till förfarandena på gårdarna för att kunna förebygga spridningen av djursjukdomar och utveckla hälsovården.

Det är viktigt att en så stor grupp som möjligt deltar i vår enkät, så att vi kan bilda oss en korrekt uppfattning om förfarandena på gårdarna i Finland – med alla sina skiftningar. Även förfarandena på s.k. hobbygårdar är intressanta, eftersom deras andel av får- och getgårdarna är betydande. Vi hoppas att även veterinärerna uppmuntrar fårskötare och getägare att svara på förfrågan.

Vi skickade frågeblanketten per post i början av juni till sammanlagt tusen får- och getgårdar. Enkäten finns också på webben på adressen www.webropol.com/lampuri.net fr.o.m. 6.6.2011. Man kan besvara enkäten på finska eller svenska. Svaren på undersökningen hanteras helt konfidentiellt och de används enbart för forsknings- och utvecklingsbehov. Svaren på enkäten granskas inte individuellt, de överlåts inte någon annanstans och de publiceras inte så att en enskild producent kan identifieras.

Mer information om projektet fås också direkt från projektgruppen:
forskare Terhi Virtanen, tfn 040 489 3378
specialforskare Leena Sahlström, tfn 040 489 3375
specialforskare Tapani Lyytikäinen tfn 0400 614 380

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400