Rättelse till oktober månads Saparo

I nyhetsbrevet Saparo som utkom i oktober 2011 fanns ett fel. I texten om leverans av frilevande vilt berättades felaktigt att anmälan ska göras till den kommunala tillsynsmyndigheten om oflått eller oplockat frilevande vilt som levereras som primärprodukter (oflådd kropp) till den lokala detaljhandeln. Anmälan om vilt som levereras som primärprodukter behöver dock inte göras till den kommunala tillsynsmyndigheten.

Angående obesiktat kött av frilevande hjortdjur, fåglar, harar och kaniner (flådd kropp, styckat kött eller kött i bitar) som levereras till detaljhandeln ska däremot anmälan enligt 13 § 1 mom. i livsmedelslagen göras till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten.

Mer information:
Överinspektör Eva Marami, tfn 040 750 2872

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400