Nya inspektionsanvisningar hjälper djurskyddsmyndigheterna

Evira har publicerat två nya inspektionsanvisningar och blankettmallar som ska användas i samband med djurskyddsinspektioner. Det gäller djurskyddsövervakningen av hundar som hålls utomhus och djurskyddsövervakningen av hästar.

Anvisningarna innehåller den väsentliga lagstiftningen om hållandet av djuren i fråga.

Syftet med anvisningarna och de färdiga blankettmallarna är att förenhetliga djurskyddsövervakningen. Under de närmaste åren inleds årliga stickprovsundersökningar, alltså s.k. EU-djurskyddsinspektioner även på hästgårdar, varför man redan i detta skede har försökt utarbeta övervakningsanvisningen för hästar så att den stämmer överens med inspektionsanvisningarna och –blanketterna för stickprovskontroller.

De nya övervakningsanvisningarna har sänts till regionförvaltningsverken och via dem får även kommunalveterinärerna tillgång till anvisningarna. Anvisningarna kommer också att läggas ut på Eviras myndighetsextranät (Eviranet) som öppnas i slutet av året och vars användargrupp omfattar bl.a. alla tjänsteveterinärer.

Mer information:
Överinspektör Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400