En utvärdering av kontrollprogrammen för AD, TGE och PRRS hos suggor har publicerats på Eviras webbplats

I Eviras forskningsenhet för riskvärdering har gjorts en utvärdering av representativiteten hos programmen för kontroll av svinsjukdomar avseende Aujeszkys sjukdom, PRRS och TGE. För närvarande förekommer dessa sjukdomar inte i Finland. Kontrollen av dessa sjukdomar bygger på cirka tusen blodprov som årligen tas av suggor som går till slakt. Laboratorieanalyserna inom kontrollprogrammen görs i Evira.

Kontrollen har förlöpt planenligt under de utvärderade åren 2008 och 2009. Om någon av sjukdomarna kom till Finland, skulle PRRS enligt resultaten lättast upptäckas och TGE minst lätt.

Utgående från utvärderingen kan vi också konstatera att redan ett enda års uppföljning är tillräckligt får att påvisa att ingen av dessa sjukdomar som skall följas upp blivit epidemisk i Finland. Å andra sidan räcker ett år inte för att påvisa frihet från sjukdomen. Påvisandet av sjukdomsfrihet blir effektivare, om man kan kombinera resultaten med observationer inom den såkallade passiva sjukdomskontrollen och en utvärdering av risken att sjukdomarna införs till eller sprider sig i landet.

Resultaten har publicerats i Eviras publikationsserie och rapporten finns på Eviras webbplats.

Läs raportten på Eviras webbplats. (på finska)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400