Afrikkalainen sikarutto jatkaa leviämistään Venäjällä – näytteenotto tärkeää myös Suomessa

Afrikkalaista sikaruttoa (ASF) on todettu vuoden sisällä Pietarin lähellä sekä Murmanskin ja Arkangelin alueilla Venäjällä. Sairastuneet siat ovat merkittävin tartunnanlähde, mutta tällä hetkellä suurimmat riskit Suomessa liittyvät siihen, että ASF voi levitä myös lihaa sisältävän ruokajätteen välityksellä ja välillisesti esimerkiksi ihmisten tai saastuneiden eläinkuljetusvälineiden mukana.

» Lue lisää

Raivotaudin syöttirokotteiden levitysaluetta laajennetaan

Venäjän Karjalassa, Prääsän alueella todettiin raivotautia ulkona laiduntaneessa lehmässä elokuun lopussa. Alue on noin 150 km:n päässä Suomen rajasta. Raivotautia ei ole todettu näin lähellä Suomen rajaa Venäjällä yli 20 vuoteen. Venäjän Karjalan raivotautitapauksen johdosta Suomen raivotautisyöttirokotusaluetta on laajennettu.

» Lue lisää

Rabiesrokotuksista huolehdittava

Venäjän Karjalassa todetut rabiestapaukset muistuttavat rokottamisen tarpeellisuudesta myös rajan tällä puolen. Koirien ja ulkona käyvien kissojen rabiesrokotuksista tulee huolehtia ja siten ennaltaehkäistä taudin mahdollinen leviäminen muihin eläimiin ja ihmisiin.

» Lue lisää

Kuopion Eviran BSE-tutkimukset siirtyvät Seinäjoen Eviraan 1.12.2011

Suomessa nautojen BSE-pikatestit on tehty kolmessa Eviran BSE-laboratoriossa, Helsingissä, Kuopiossa ja Seinäjoella. Terveiden nautojen tutkimusikäraja nostettiin 1.7.2011 EU:n komission päätöksellä 48 kuukaudesta 72 kuukauteen. Suomessa tutkittavien näytteiden määrä vähenee noin 60 000 näytteeseen vuodessa. Tämän johdosta Evira keskittää 1.12.2011 alkaen BSE-näytteiden tutkimukset Helsingin ja Seinäjoen BSE-laboratorioihin.

» Lue lisää

Eviran Kuopion toimipaikan obduktiosali on suljettuna 1.12.2011–28.2.2012

Eviran Kuopion toimipisteen obduktiosali on remontin takia suljettuna 1.12.2011–28.2.2012. Patologisiin tutkimuksiin tarkoitetut kokonaiset eläimet ja elinnäytteet tulee ko. aikana toimittaa suoraan Eviran muihin toimipisteisiin, kuljetusjärjestelyistä riippuen joko Helsinkiin, Seinäjoelle tai Ouluun.

» Lue lisää

Silakasta eristetyllä VHS-viruksella ei suoraa yhteyttä kirjolohilaitosten VHS -tautiin

Kirjolohen verenvuotoseptikemia (VHS) on helposti leviävä virustauti, joka aiheuttaa runsasta kalakuolleisuutta ja siten taloudellisia tappioita kalanviljelylaitoksilla. Suomessa VHS-viruksen genotyyppi Id todettiin ensimmäisen kerran vuonna 2000 Ahvenanmaalla ja Pyhtäällä ruokakalalaitoksilla. Tämän jälkeen sitä on löydetty vuosittain lähinnä Ahvenanmaalta. Virus ei tartu ihmiseen.

» Lue lisää

Euroopan komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto tulee syksyllä Suomeen tekemään eläimistä saatavia sivutuotteita koskevan tarkastusmatkan

Komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto (Food and Veterinary Office) tulee 11.- 20.10.2011 Suomeen tarkastamaan eläimistä saatavia sivutuotteita koskevan EU-lainsäädännön toimeenpanon. FVO on etukäteen ilmoittanut Suomen viranomaisille minkälaisissa sivutuotteita käsittelevissä laitoksissa ja muissa tarkastuskohteissa he haluavat tarkastuksen tehdä.

» Lue lisää

Lihantarkastuksen järjestäminen Eviran toimintana 1.9 lähtien

Pienteurastamoiden ja riistan käsittelylaitosten lihantarkastuksen järjestämiseksi syyskuusta 2011 lähtien on käytetty neljää vaihtoehtoa.

» Lue lisää

Lihantarkastuksen organisaatiomuutos

Pienteurastamoissa ja riistankäsittelylaitoksissa suoritettava lihantarkastus ja siihen liittyvä valvonta on siirretty kunnilta valtion tehtäväksi 1.9.2011 elintarvikelain muutoksella (352/2011).

» Lue lisää

Luonnonvaraisen riistan lihantarkastus

Elintarvikelain muutoksen myötä 1.9.2011 Evira vastaa lihantarkastuksesta riistan käsittelylaitoksissa ja pienteurastamoissa, joissa aiemmin kunta on huolehtinut lihantarkastuksesta.

» Lue lisää

Uusia tarkastusohjeita eläinsuojeluviranomaisten avuksi

Evira on julkaissut kaksi uutta tarkastusohjetta ja lomakepohjaa käytettäviksi eläinsuojelutarkastusten yhteydessä: Ulkokoirien eläinsuojeluvalvonta ja Hevosten eläinsuojeluvalvonta.

» Lue lisää

Viranomaisten eläinsuojelupäivä 23.11.2011

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira järjestää marraskuussa viranomaisten eläinsuojelupäivän, joka informatiivisen osuuden lisäksi toimii keskustelutilaisuutena eri viranomaistahojen kesken yhteistyön tiivistämiseksi niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

» Lue lisää

Tavoitteena terve ja hyvinvoiva eläin – esitesarja täydentyy

Eviran julkaisema Tavoitteena terve ja hyvinvoiva eläin – esitesarja täydentyy uusilla julkaisuilla.

» Lue lisää

”Vasikoiden pitopaikan suositukset 2011” - esite on julkaistu

Esitteeseen on koottu vasikkakarsinoita koskevia elinkeinon suosituksia ja lakisääteisiä vaatimuksia.

» Lue lisää

Eläinsuojelun Frequently Asked Questions nyt myös Evira.fi –sivustolla

Evira.fi –nettisivuston osiosta Eläinsuojelu ja eläintenpito löytyy nyt myös Usein kysyttyä –palsta.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400