Siipikarjan ulkonapitokielto voimaan 15.2.2009

Tänäkin vuonna kielletään siipikarjan ulkonapito 15.2.-31.5. välisenä aikana. Tarkoitus on estää luonnonvaraisten lintujen, erityisesti muuttolintujen mukana mahdollisesti tulevan lintuinfluenssan leviäminen siipikarjaan. Siipikarjaa on kuitenkin mahdollista pitää ulkona, jos ulkotarhat on suojattu riittävän tiheällä verkolla, joka estää luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan kontaktit.

» Lue lisää

Eläinten lääkitsemistä koskeva lainsäädäntö uudistui 1.1.2009

Maa- ja metsätalousministeriö on uusinut eläinten lääkitsemistä koskevat asetukset. Uudet asetukset astuivat voimaan vuoden 2009 alussa. Asetuksilla on saatettu säännökset ajan tasalle muuttuneen EY-lainsäädännön sekä kansallisten tarpeiden osalta. Lisäksi asetuksia on selkeytetty toimijoiden kannalta sijoittamalla eri asioita koskevat säännökset omiin asetuksiinsa.

» Lue lisää

Kalaterveyspäivä 26.3.2009 Oulussa

Vuosittainen kalanviljelijöille, valvoville eläinlääkäreille ja muille kiinnostuneille tarkoitettu informaatiopäivä pidetään 26.3. Hotelli Cumuluksessa (Kajaaninkatu 17) Oulussa. Päivän järjestävät Evira ja Suomen Kalankasvattajaliitto yhdessä. Ohjelma on Eviran internetsivulla: www.evira.fi > Tapahtumat
Ilmoittautuminen Suomen Kalankasvattajaliittoon, anu.toivonen@kalankasvatus.fi, p. 040 5043972

Ajankohtaista tarttuvista taudeista –teemapäivä ja Lääkepäivä 14.-15.5.2009

Evira järjestää ajankohtaista tarttuvista taudeista –teemapäivän ja Lääkepäivän tänä vuonna 14.-15.5.2009. Paikka on totuttuun tapaan Etelä-Suomen lääninhallituksen auditorio Itä-Pasilassa, Helsingissä.

» Lue lisää

Sikojen sekä ankkojen ja hanhien hyvinvointia koskevat esitteet on uudistettu

Evira on uudistanut sikojen sekä ankkojen ja hanhien hyvinvointia koskevat esitteet. Esitteisiin on koottu eläinten pitoa ja hyvinvointia koskeva keskeinen eläinsuojelulainsäädäntö. Säädösten lisäksi esitteeseen on koottu eläintenpitoa koskevia suosituksia.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400