Undersökningar av hingstar

Låt undersöka varmblodiga hingstar och ponnyhingstar samt finska hingstar som används för konstgjord befruktning innan betäckningsperioden börjar.

Viktig information om CEM-provtagning och insändning av proven:

Alla varmblodiga hingstar och ponnyer i avelsbruk samt finska hingstar som används för konstgjord befruktning ska undersökas varje år med tanke på bakterien Taylorella equigenitalis innan betäckningsperioden börjar. Undersökningen görs genom bakterieodling hos Evira (JSM förordning 41/EEO/2006).

-Proven tas enligt veterinärens anvisningar
-Transportmedierören ska innehålla kol
-Proverna sänds till Evira i Kuopio
-Proven ska vara Evira tillhanda inom 48 timmar efter provtagningen (Taylorella equigenitalis lever endast en begränsad tid i transportmedierna)
-Proven sänds nerkylda tillsammans med kylklampar, men de får inte frysa till. Försändelsen ska förpackas väl för att rören inte ska gå sönder.

CEM-prover kan inte undersökas i laboratoriet då de anländer, om
-Det gått över 48 timmar efter provtagningen
-Transportmedierören är för gamla
-Kolen och vätskan i transportmediet har separerats
-Transportmedieröret inte innehåller kol
-Rören är trasiga
-Rören har frusit

CEM-prover undersöks hos Evira i Kuopio. Undersökningen tar minst 10 arbetsdagar.

Suomen Hippos rf upprätthåller på sin sida en lista på hingstar som godkänts för avel, och som med negativa resultat undersökts med tanke på CEM-bakterien av Evira.

Transportrör som innehåller kol fås av flera leverantörer. Rören kan användas också för andra bakterieprover och de är användbara i några år.

Provtagning

Mera information:
Tarja Pohjanvirta tfn 044 720 1493
Henry Kuronen tfn 044 720 1782
Rauna Riva tfn 044 720 1492

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400