Sprids mul- och klövsjuka till Finland?

Mul- o klövsjuka har på senare tid förekommit i flera europeiska länder och därmed ökar risken att den även sprids till Finland. På Evira pågår ett projekt som undersöker risken för att få in mul- och klövsjuka till Finland och dess konsekvenser för djurhållningen i vårt land.

För att få en modellsimulering som är så sanningsenlig som möjligt, behöver vi hjälp av våra distriktsveterinärer.

En enkät angående antalet sjukbesök som ni gör under en femdagarsperiod, samt det allmänna smittskyddet ute på nöt- och svingårdarna har i mitten på november skickats till alla stordjurspraktiserande veterinärer.

Vi önskar att ni som inte redan gjort det, tar er tid och fyller i och returnerar enkäten som ni fått per post. Även om ni inte besökt nöt och svingårdar vänligen returnera blanketterna till oss. På detta sätt medverkar ni i arbetet att bibehålla det goda sjukdomsläget i landet. Riskvärderingen kommer att påverka beredskapsarbetet och även vara vägledande för beslutsfattare vid ett eventuellt sjukdomsutbrott i Finland.

Er medverkan har stor betydelse!

Mera information:
Forskare Leena Sahlström, tfn 020 77 24023
Forskare Tapani Lyytikäinen, tfn 020 77 24021
Forskare Eva Kallio, tfn 020 77 24031

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400