Införsel av djur hotar sprida rabies till rabiesfria länder

Många länder i Västeuropa är fria från såväl urban rabies som sylvatisk rabies och i Östeuropa har antalet rabiesfall minskat i flera länder. Rabies förekommer ändå fortfarande i flera europeiska länder. Den olagliga och lagliga införseln av djur ökar hela tiden och medför risk för att rabies sprids till rabiesfria länder i Europa.

» Läs mera

Ändringar i listan över länder där hundvalpar och kattungar inte behöver vaccineras mot rabies

Nederländerna och Frankrike har tagits bort från listan över länder från vilka hundvalpar och kattungar som är yngre än tre månader och som ännu inte har vaccinerats mot rabies får föras in till Finland. Dessutom har Italien lagts till på listan.

» Läs mera

Vanlig svininfluensa konstaterades i prover som tagits i oktober

I Finland konstaterades svininfluensa (H1N1) första gången vintern 2009 och fler fall konstaterads under 2010. Efter en paus konstaterades viruset följande gång i oktober 2013 på en österbottnisk kombinationssvingård.

» Läs mera

Virulent PMV-1 konstaterats hos en tamduva i Kouvola

Hälsoövervakningen i Kouvola förde i slutet av oktober en tamduva som hittats död till Eviras verksamhetsställe i Uleåborg för undersökning. På samma område i Kouvola hittades flera döda duvor.

» Läs mera

Ekinokockparasiter kan smitta från en jakthund till människan

Jakthundar kan förmedla ekinokockparasiter från älgen till människan. Smittor kan förhindras med hjälp av omsorgsfull hantering av slaktavfallet på jaktplatserna.

» Läs mera

Kraven på inre höjd i hästboxar ändrades

Statsrådets förordning om skydd av hästar ändrades 24.10.2013. Genom ändringen, som träder i kraft i början av nästa år, preciserade man minimikravet på inre höjd i hästboxar, spiltor och lösdriftsstalls ligghallar.

» Läs mera

Maedi-visna-övervakningsprogrammet blir frivilligt 2014

Hälsoövervakningsprogrammet för maedi-visna som nu är obligatoriskt på gårdar med fler än 20 tackor eller hongetter blir frivilligt 1.1.2014. Företagare ska anmäla om de ansluter sig till det frivilliga övervakningsprogrammet för maedi-visna och CAE till regionförvaltningsverket i sin region.

» Läs mera

Insamlingen av prover inom hästsjukdomsprojektet avslutas

Hösten 2012 inleddes ett forskningsprojekt för att klarlägga förekomsten av allvarliga hästsjukdomar i Finland. Det har kommit fler prover än vad som sattes som mål, så insamlingen avslutas.

» Läs mera

Fortbildningskurs – hur utreder jag en livsmedels- och vattenburen epidemi?

Kursen fördjupar de färdigheter som behövs vid epidemiutredningar och ökar beredskapen för analytisk undersökning av epidemier. Kursen pågår 5 dagar och består av föreläsningar och praktiska övningar.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400