Sikalan valaistuksen voimakkuus uutena tarkastuskohteena täydentävien ehtojen valvonnassa

Maatilojen tukivalvontojen yhteydessä tarkastettavien lakisääteisten hoitovaatimusten listaa on päivitetty maa- ja metsätalousministeriön antamassa uudessa valtioneuvoston asetuksessa. Täydentävien ehtojen noudattamisen valvonnan yhteydessä tullaan tänä vuonna uutena asiana kiinnittämään huomiota mm. sikalan riittävään valaistukseen. Myös eläinten ruokintaa ja juottamista koskevia vaatimuksia on yhtenäistetty.

» Lue lisää

Tietojen antaminen tuotantoeläimen lääkitsemisestä: heti eikä vasta viikon kuluttua

Eviran tietoon on tullut tapauksia, joissa eläinlääkäri on toimittanut tiedot tuotantoeläimen omistajalle tai haltijalle tuotantoeläimen lääkitsemisestä vasta tilakäynnin jälkeen, joskus jopa viikon viiveellä. Eläinlääkärin on kuitenkin annettava tiedot samalla käynnillä, jolla hän joko lääkitsee tuotantoeläintä tai luovuttaa lääkkeitä sen jatkohoitoon. Mahdollisen elintarviketurvallisuuden vaarantumisen lisäksi tietojen myöhemmästä toimittamisesta voi aiheutua jopa taloudellista haittaa tuotantoeläinten omistajalle tai haltijalle.

» Lue lisää

Munivien kanojen häkkikasvatus, EHO-hanke

Munivien kanojen suojelua koskevassa lainsäädännössä ollut siirtymäaika kanojen pidolle varustelemattomissa häkeissä päättyi 31.12.2011. Kananmunantuotanto on enää sallittua ainoastaan varustelluissa häkeissä sekä avokanaloissa (lattiakanalat ja kerroslattiakanalat).

» Lue lisää

Uusi märehtijöiden virus todettu Euroopassa - Schmallenberg-virus aiheuttaa yleisoireita ja epämuodostumia jälkeläisissä

Naudoista on Saksassa löydetty syksyllä 2011 uusi virus, joka on tähän mennessä todettu myös Alankomaissa ja Belgiassa. Virusta on löydetty myös lampaista ja vuohista. Schmallenberg-virus kuuluu ortobunyaviruksiin, jotka tarttuvat eläimestä toiseen hyönteisten välityksellä. Erityisesti karitsoissa on ilmennyt epämuodostumia, joita epäillään tämän viruksen aiheuttamiksi. Virus ei todennäköisesti tartu ihmiseen.

» Lue lisää

Furosemidiä vain laskimoon naudoille

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea muistuttaa, että furosemidin käyttö naudalle on ns. MRL-asetuksen (komission asetus (EU) N:o 37/2010) mukaan sallittu vain injektiona laskimoon. Tämä tarkoittaa sitä, että furosemidiä sisältäviä suun kautta annettavia valmisteita ei saa käyttää nautaeläimille. Tällaisia valmisteita ovat muun muassa Furesis-, Furovet-, Lasix retard- sekä Vesix-nimiset tablettivalmisteet.

» Lue lisää

Laittomasti Suomeen maahantuotujen eläinten palauttaminen, lopettaminen tai sijoittaminen karanteeniin

Eläinten tuontivaatimusten tulee täyttyä kaikilta osin, muutoin tuonti on laiton. Eläimen maahantuoja on velvollinen huolehtimaan, että eläin täyttää tuontivaatimukset. Jos tuontiehdot eivät täyty, on vaihtoehtoina eläinten palautus lähtömaahan, virallisesti hyväksytty karanteeni tai lopetus. Käytettävissä olevat vaihtoehdot - palautus, lopetus tai karanteeni silloin kun se on mahdollista - on kerrottava tuonnista vastuussa olevalle henkilölle. Evira on antanut ohjeen asiasta.

» Lue lisää

Maksuasetuksen ja hinnaston korotukset voimaan 1.1.2012

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on tarkistanut maksuasetuksen ja hinnaston hintoja vuoden vaihteessa.

» Lue lisää

Ajankohtaista tarttuvista taudeista -teemapäivä ja lääkepäivä 22.- 23.5.2012

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran järjestämät koulutuspäivät eläinlääkäreille pidetään tänä vuonna 22.–23.5.2012. Totutusta poiketen koulutus järjestetään Eviran Viikin toimipisteessä kokoustila Kalevissa. Tarkoituksena on, että koulutuksiin olisi nyt ensimmäistä kertaa mahdollista osallistua myös Eviran aluetoimipisteissä, joihin järjestetään videoyhteydet.

» Lue lisää

Kalaterveyspäivä 28.3.2012 Helsingissä

Tervetuloa perinteiseen Eviran Kalaterveyspäivään, joka tänä vuonna järjestetään Helsingissä Sokos Hotelli Presidentissä yhteistyössä Suomen Kalankasvattajaliiton kanssa. Kalaterveyspäivä on ensisijaisesti suunnattu Eviran kalaterveyspalveluun kuuluvien kalanviljelylaitosten edustajille sekä kentällä toimiville eläinlääkäreille, mutta kaikki muutkin asiasta kiinnostuneet ovat sydämellisesti tervetulleita.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400