Veterinärmedicinskt symposium i Helsingfors i höst

Den 8:e och 9:e september ordnas i Evira-huset i Vik, Helsingfors ett NKVet-symposium som behandlar det ökande hotet från parasitsjukdomar i Norden.

NKVet (Nordisk kommitté för veterinärvetenskapligt samarbete) -symposierna är avsedda för alla veterinärer, såväl forskare och djursjukdomsmyndigheter som praktiker. Syftet med symposiet är att sprida senaste kunskap bland de nordiska veterinärerna och erbjuda möjligheter till diskussion med kolleger.

Symposiets hemsidor jämte anmälningsblanketter finns hos Fennovet:

http://www.fennovet.fi/index.php?id=96 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400