Brucella canis - brucellos hos hund

Brucellos hos hund orsakas av den gramnegativa bakterien B. canis som hör till släktet Brucella. Smittsamma sjukdomar som orsakas av de tre andra arterna som tillhör samma släkte, B. abortus, som orsakar kastsjuka hos nöt, B. melitensis hos små idisslare och B. suis hos svin, klassificeras i vår veterinärlagstiftning som farliga djursjukdomar som ska bekämpas. De förorsakar också allvarlig febersjukdom hos människor.

» Läs mera

Mer om narkotika: redovisning av narkotika och förstöring av narkotika

I den nya narkotikalagen (373/2008) och förordningen om kontroll av narkotika (548/2008), som getts med stöd av lagen, föreskrivs om veterinärers narkotikabokföring samt om förstöring av narkotika överlag.

» Läs mera

CEM-prover till Evira i Kuopio

CEM-prover av avelshingstar undersöks under nästa säsong för hela landet koncentrerat vid Eviras enhet i Kuopio. Veterinärerna ombeds att sända proverna som expresspost eller med buss via Matkahuolto. Meddela enheten i Kuopio om försändelser per buss, tfn 020 77 24952, fax 020 77 24970.

» Läs mera

Insamling av uppgifter om fjäderfäbesättningar

Evira har årligen rapporterat till EU om de antal prover som här tagits inom ramen för det landsomfattande salmonellakontrollprogrammet och resultaten av proverna. EU:s tillsynsmyndigheter är dock också intresserade av antalet fjäderfäbesättningar i Finland. Det är den uppgiften som bekräftar att det antal prover vi tagit är tillräckligt i förhållande till antalet besättningar. Med besättning avses fåglar som hålls inomhus och som har samma luftrum (även om de är åtskilda t.ex. med ett gallerstängsel).

» Läs mera

Ändringar i BSE-testningen av nötkreatur också vid småskaliga slakterier och vid hemslakt – åldersgränserna för BSE-provtagning ändras från 1.1.2009

De undersökningar som görs på nötkreatur med tanke på sjukdomen BSE minskas i Finland och i övriga gamla EG-medlemsländer. Åldersgränserna för BSE-provtagning ändras från 1.1.2009. Bestämmelserna om de nya åldersgränserna finns i Kommissionens beslut 2008/908/EG, som ändrar den s.k. TSE-förordningen. I regel stiger åldersgränserna till 48 månader.

» Läs mera

Hästinfluensavirus har typbestämts

Prover från en hästs luftvägar lämnades in till Evira den 4 december. Det influensa A-virus som konstaterades i proverna har typbestämts som hästinfluensavirus A2 (H3N8), som hör till den amerikanska typen.

» Läs mera

Nya publikationer

Årspublikationen Eläintaudit Suomessa 2007 har utkommit. I publikationen har samlats årsstatistik som gäller djursjukdomar som ska bekämpas samt annan aktuell information.


Evira har förnyat broschyren om införsel av hundar, katter och illrar. Broschyren är avsedd att utgöra ett informationspaket för alla som reser med sällskapsdjur. Broschyren finns att få på finska, svenska, engelska och ryska.


Det har tryckts mera av broschyrerna För friska och välmående hundar och katter samt För friska och välmående nötkreatur.


Beställa eller ladda ner publikationer

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar

Beredskapsdag 2009

År 2009 ordnas beredskapsdagen den 9 februari. Programmet preciseras senare men anteckna datum i kalendern redan nu.

God Jul!

Eviras personal önskar er alla en Fridfull Jul och allt gott inför det nya året 2009. !
Generaldirektörens julhälsning


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400