Påminnelse om provtagning för kartläggningen av fågelinfluensa hos fjäderfä

Den årliga kartläggningen av fågelinfluensa hos fjäderfä utförs även i år. Provtagningen har kommit i gång tämligen bra i fråga om nästan alla fjäderfäarter. För att nå målen bör provtagningen fortsätta under hösten.

Evira skickade ut anvisningar om provtagningen på våren via länsveterinärerna. Om det inom ditt tjänsteområde som kommunalveterinär finns en gård där prover borde tas i år bör du se till att proverna blir tagna. Om det inte finns några fåglar på gården bör länsveterinären underrättas om saken.

Proverna för 2012 års kartläggning bör tas i år, helst så snabbt som möjligt och senast i god tid före julen. Det vore särskilt bra att se till att prover blir tagna på fasangårdar och gäss-/ank-/andgårdar samt ekologiska hönsgårdar, eftersom målet i fråga om dem inte har nåtts på flera år.

I samband med provtagningen är det viktigt att se till att provremissen fylls i omsorgsfullt, inklusive lägenhetssignum och gårdens produktionsinriktning. Remissblanketten finns på Eviras webbplats:

Läs mera


Kartläggningen av fågelinfluensa genomförs varje år i hela EU. EU:s årliga rapport om uppföljningen finns på kommissionens webbplats:

Läs mera

Mera information:
överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348, tiia.tuupanen@evira.fi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400