Lemmikkien tuonti- ja vientivaatimuksiin muutoksia 1.1.2012

Rabieksen ja myyräekinokokkitartuntojen torjumiseksi EU:n ulkopuolelta ja EU-maista tai niihin verrattavista maista Suomeen ei-kaupallisesti –kuljetettaville koirille ja kissoille on asetettu tuonti- ja vientivaatimuksia. Vuoden 2012 alussa myyräekinokokkoosilääkitysvaatimukset laajenevat ja se vaaditaan jatkossa myös alle kolmen kuukauden ikäisiltä pennuilta sekä mm. Ruotsista tuotavilta koirilta. Sen sijaan kissoja ei lääkitysvaatimus enää koske Suomeen tuotaessa. Lemmikin vienti tiettyihin maihin helpottuu raivotautivasta-ainemääritysvaatimuksen poistuessa. Yksityiskohtaiset ohjeet lisätään Eviran nettisivuille asetuksen tultua voimaan.

» Lue lisää

Täydentävien ehtojen vuoden 2010 indikaattorikohtaisten tulosten yhteenveto

Eläinten merkintään ja rekisteröintiin, kasvinsuojeluaineisiin, rehuihin, elintarvikkeisiin, eläintaudeista ilmoittamiseen ja eläinten hyvinvointiin liittyvää täydentävien ehtojen valvontaa tehtiin vuonna 2010 yhteensä n. 2500 tilalla.

» Lue lisää

Hevosten tilavaatimuksia koskeva siirtymäkausi päättyy 2013

Hevosten tilavaatimuksia koskeva 15 vuoden siirtymäkausi on päättymässä. Kaikkien tallien on täytettävä hevoseläinten pitoa koskevan eläinsuojelulainsäädännön tarkemmat tilavaatimukset vuoden 2014 alusta alkaen. Vaatimusten noudattamista valvotaan eläinsuojelutarkastusten yhteydessä.

» Lue lisää

Uusi asetus tuo muutoksia sivutuotteiden hävitykseen

Uusi sivutuotteiden hävitystä koskeva kansallinen asetus muuttaa vuoden alusta lähtien uuden sivutuoteasetuksen vaatimuksista johtuen syrjäisiä alueita. Sikojen osalta syrjäinen alue tulee supistumaan. Pienet kanalat jäävät keräilyvaatimusten ulkopuolelle. Uusi asetus sisältää myös ns. entisten elintarvikkeiden hävitystä koskevat kansalliset säädökset.

» Lue lisää

Sivutuotesektorin valvonta tulee perustumaan uuden asetuksen myötä riskinarviointiin

Aikaisemmasta poiketen maa- ja metsätalousministeriön asetuksella ei enää säädetä viranomaisten tekemien tarkastuskäyntien tiheyttä vaan tarkastuskäyntien lukumäärä tulee perustumaan Eviran tekemään riskinarviointiin. Vuoden vaihteessa voimaan tuleva uusi kansallinen asetus tuo myös joitakin muutoksia sivutuotesektoria valvovien viranomaisten väliseen työnjakoon.

» Lue lisää

Eviran Kuopion toimipaikan BSE-tutkimukset siirtyivät Seinäjoelle 1.12.2011

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira keskittää BSE-näytteiden tutkimukset Helsingin ja Seinäjoen BSE-laboratorioihin 1.12.2011 alkaen. Kuopion alueen teurastamojen BSE-näytteet toimitetaan 1.12.2011 lähtien Eviran Seinäjoen toimipaikkaan. Pienteurastamot voivat toimittaa BSE-näytteet tutkittavaksi joko Helsinkiin tai Seinäjoelle.

» Lue lisää

Eviran Kuopion toimipaikan obduktiosali on suljettuna 1.12.2011 alkaen noin neljän kuukauden ajan

Eviran Kuopion toimipisteen obduktiosali on remontin takia suljettuna 1.12.2011 alkaen noin neljän kuukauden ajan. Tilojen avautumisen ajankohdasta tiedotetaan tarkemmin maaliskuun loppupuolella Eviran nettisivuilla. Patologisiin tutkimuksiin tarkoitetut kokonaiset eläimet ja elinnäytteet tulee ko. aikana toimittaa suoraan Eviran muihin toimipisteisiin, kuljetusjärjestelyistä riippuen joko Helsinkiin, Seinäjoelle tai Ouluun.

» Lue lisää

Poron valelehmärokkoviruksen perimän kuusi puuttuvaa geeniä löydetty

Porojen suutauti on merkittävä tauti, jonka aiheuttajaksi varmennettiin parapoxvirus ensimmäisen kerran talven 1992-93 suutautiepidemian aikana. Vuonna 2010 julkaistussa tutkimuksessa tämä PCPV-kaltaisen poron parapoxviruksen perimä selvitettiin ja virus varmennettiin valelehmärokkovirukseksi.

» Lue lisää

Zoonoosit Suomessa 2000–2010 –julkaisu on ilmestynyt

Zoonoosit Suomessa 2000–2010 –julkaisu on ilmestynyt. Julkaisuun on koottu tietoa Suomessa vuosina 2000-2010 ihmisissä, elintarvikkeissa, eläimissä ja rehuissa esiintyneistä zoonoosien aiheuttajista.

» Lue lisää

Korjaus lokakuun Saparoon

Lokakuussa 2011 ilmestyneessä Saparossa oli virhe. Saparon luonnonvaraisen riistan toimittamista koskevassa tekstissä kerrottiin virheellisesti, että nylkemättömän tai kynimättömän luonnonvaraisen riistan toimittamisesta alkutuotannon tuotteena (nylkemätön ruho) paikalliseen vähittäismyyntiin tulisi tehdä ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle. Alkutuotannon tuotteena toimitetusta riistasta ei tarvitse kuitenkaan tehdä ilmoitusta kunnan valvontaviranomaiselle.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta Saparon lukijoille toivottaa Eviran väki!


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400