Eläinlääkkeitä ei saa hankkia internetin kautta ulkomailta

Kaikille eläinlääkäreille lähetettiin sähköpostitse mainos Masivet-lääkevalmisteesta, joka on saanut keskitetyn myyntiluvan EU:n alueella. Mainoksessa opastettiin tilaamaan valmistetta suoraan myyntiluvan haltijalta internetin välityksellä. Se ei kuitenkaan ole sallittua. Eläinlääkkeitä ei saa vastaanottaa postitse Suomen ulkopuolelta.

Suomeen saavat lääkkeitä tuoda ainoastaan lääkelain (395/87) 17 §:ssä mainitut tahot. Näitä ovat muun muassa lääketehtaat, lääketukkukaupat ja apteekit. Lääkelain 19 §:ssä eläinlääkäreille on myönnetty joitain poikkeuksia koskien lääkkeiden maahantuontia. Tarkempia säännöksiä on annettu lisäksi valtioneuvoston asetuksessa lääkevalmisteiden henkilökohtaisesta tuonnista Suomeen (1088/2002). Nämä poikkeukset koskevat muun muassa muissa maissa työskenteleviä eläinlääkäreitä, jotka tulevat Suomeen esimerkiksi arvokkaiden kilpahevosten kanssa tai eläinlääkäreitä, jotka työskentelevät pääasiassa jossain toisessa EU tai ETA-maassa kuin Suomessa.

Virheellisestä markkinoinnista on ilmoitettu toimivaltaisille viranomaisille sekä Tullille.

Lisätietoja
Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, p. 020 77 24224

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400