Åldersgränserna för BSE-provtagning ändras

De undersökningar som görs av nötkreatur med tanke på BSE minskas i Finland och vissa andra EU-länder. Bestämmelser om de nya åldersgränserna utfärdas genom ett nytt beslut av kommissionen samt genom en nationell förordning. Ändringen av den nationella förordningen bereds som bäst och åldersgränserna för BSE-provtagning kommer att ändras genast efter det att förordningen antagits.

Den nedre åldersgränsen för BSE-undersökning av nötkreatur som fötts i Finland och vissa EU-länder och som varit friska när de slaktats höjs från 48 månader till 72 månader. Också anmälningsskyldigheten för ägare och innehavare av djur som slaktas hemma ändras så att anmälningsskyldigheten gäller slakt av nötkreatur som är äldre än 72 månader för eget bruk. Anmälan ska göras senast den sista vardagen för slaktdagen till kommunalveterinären.

För sådana nötkreatur som har dött eller avlivats i slakteriet eller under transporten, nödslaktats eller slaktats separat på grund av avvikande iakttagelser som gjorts under ante mortem-besiktningen är åldersgränsen för BSE-undersökning fortfarande 48 månader. Detta gäller också nötkreatur som självdött eller avlivats på gården.

Det blir inga förändringar i laboratorieverksamheten. Hela huvuden kan skickas till Eviras verksamhetsställen i Helsingfors, Kuopio, Seinäjoki eller Uleåborg. Prov av hjärnstammen undersöks i Eviras TSE-laboratorier i Helsingfors, Kuopio eller Seinäjoki, där proven genomgår TSE-snabbtest.

Mer information:
TSE-åtgärder i samband med slakt: Nina Kaario tfn 040 137 3856, Tuula Lundén tfn 040 687 5933
TSE-undersökningar: Liisa Kaartinen tfn 040 840 7364 , Maria Hautaniemi tfn 050 573 6891
TSE-sjukdomsuppföljning: Jenni Kiilholma tfn 040 489 3348

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400