Afrikkalaisen sikaruton mahdollisia maahantuloreittejä - riskiprofiili

Afrikkalainen sikarutto on helposti leviävä sikojen ja villisikojen virustauti, jolla on myös vakavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Se on lakisääteisesti vastustettava. Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on valmistunut raportti afrikkalaisen sikaruton mahdollisista maahantuloreiteistä Suomeen.

Taudin esiintyminen ja maahantuloreitit

Suomessa afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan todettu, mutta huolestuneisuutta taudin maahantulosta lisää se, että vuonna 2011 sitä on esiintynyt lähellä Suomen rajaa Leningradin alueella ja Kuolan niemimaalla.

Tautia esiintyy sekä kesy- että villisioissa suurimmassa osassa Saharan eteläpuolista Afrikkaa ja Sardiniassa. Vuodesta 2007 lähtien tautia on esiintynyt Kaukasuksen alueella. Tauti ei tartu ihmiseen, mutta ihmiset voivat esimerkiksi jalkineissaan kuljettaa virusta.

Tärkeimmät mahdolliset maahantuloreitit ovat maahantulo tartunta-alueella matkustaneiden ihmisten mukana, viruksella saastuneen lihan tai lihatuotteen mukana, elävien kesysikojen ja sperman mukana, saastuneiden eläinkuljetusajoneuvojen mukana, kansainvälisen liikenteen ruokajätteen mukana ja Suomeen vaeltavan tartunnan saaneen villisian mukana.

Tilojen tautisuojaus avainasemassa
Akuutissa tautimuodossa eläimillä esiintyy syömättömyyttä, korkeaa kuumetta, verenpurkaumia iholla, veris¬tä ulostetta sekä mahdollisesti ripulia. Kuolleisuus on lähes 100 % ja tauti johtaa kuolemaan 7-10 vrk tartunnan jälkeen.

Koska afrikkalainen sikaruttovirus on erittäin kestävä ja leviää helposti mm. eläinten, ihmisten ja sianlihatuotteiden mukana, sikatilojen tautisuojaus sekä tietoisuuden lisääminen taudin vaaroista ovat avainasemassa, kun halutaan suojata Suomen sikaelinkeinoa afrikkalaiselta sikarutolta.

Lue raportti kokonaisuudessaan:
Afrikkalaisen sikaruton mahdollisia maahantuloreittejä -riskiprofiili (Evira)

Lisätietoa afrikkalaisesta sikarutosta:
Afrikkalainen sikarutto (Evira)
Eläinten tuonti EU:n ulkopuolelta
(Evira)
Tuliaistuonti kolmansista maista (Evira)
Yksityishenkilön metsästysretkellä pyytämien riistaeläinten lihan ja lihatuotteiden sekä metsästystrofeiden tuontiehdot (pdf, 42 kt)
Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry


Lisätietoa:
erikoistutkija Leena Sahlström, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö,p. 040 489 3375

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400