Siipikarjan salmonellavalvonta uudistuu

Kana-, kalkkuna- ja broileritiloilla toteutettava kansallinen salmonellavalvontaohjelma uudistuu vuoden 2007 alusta alkaen. Muutoksia tulee niin näytteenottotiheyksiin, näytteisiin kuin näytteen tutkimusmenetelmiin.

Tutkimuksen kohteena on edelleen koko siipikarjaketju. Munintavaiheessa olevien emoparvien osalta tutkimusten painopiste siirtyy hautomolle, joista tehdyt salmonellalöydökset on aiempaa varmemmin pystyttävä yhdistämään juuri oikeaan emoparveen. Muutenkin siipikarjan parvien jäljitettävyyttä pyritään lähitulevaisuudessa painottamaan niin, että parvien yksilöllinen tunnistaminen tiloilla helpottaisi myös salmonellavalvontaohjelman toteutumisen valvontaa tiloilla käytännössä.

Näytteenotossa suurin uudistus ovat ns. tossunäytteet, joiden ottamista on useilla tiloilla jo harjoiteltukin EU-tason kartoitustutkimusten yhteydessä. Tossunäytteitä voidaan ottaa lattiakanaloissa. Muista kuin lattiakanaloista kerätään edelleen ulostenäytteitä, tosin niiden osalta muutoksena näytteen määrä kasvaa yhteensä 300 grammaan.

Aiemmasta ohjelmasta poiketen, kansallinen salmonellavalvontaohjelma kattaa vuoden 2008 alusta lukien myös pelkästään suoramyyntiä harjoittavat tilat sekä poikkeusalueella kananmunia myyntiin toimittavat tilat.

Salmonellavalvontaohjelman toteuttaminen on edelleen tuottajan vastuulla. Valvontavastuu säilyy totuttuun tapaan paikallisesti kunnaneläinlääkäreillä ja alueellisesti läänineläinlääkäreillä. Viranomaisen on jatkossa dokumentoitava valvontakäynnit entistä tarkemmin. Tähän tarkoitukseen voi hyvin käyttää salmonellavalvonnan käyntikaavaketta, jota saa tilata Evirasta Irina Kenneriltä, p. 020 77 24223 tai irina.kenner@evira.fi

Lisätietoja:
eläinlääkintöylitarkastaja Sirpa Kiviruusu, p. 020 77 24216
elintarvikeylitarkastaja Mari Laihonen, p. 020 77 24780

Laboratoriomenetelmät: eläinlääkäri Henry Kuronen, p. 020 77 24956

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400