Siipikarja pidettävä sisätiloissa lintujen kevätmuuton aikana

Maa- ja metsätalousministeriö tulee määräämään siipikarjan pidettäväksi sisällä koko maassa lintujen kevätmuuton ajaksi. Tänä keväänä ei määritelty erikseen sellaisia kuntia, joissa riski olisi muita suurempi, vaan päädyttiin asettamaan samat vaatimukset koko maahan.

» Lue lisää

Eläinlääkärin oikeuteen luovuttaa lääkkeitä ehdotetaan muutoksia

Maa- ja metsätalousministeriö asetti syksyllä 2006 työryhmän pohtimaan ehdotuksia lääkkeiden luovuttamista koskevien säännösten muuttamisesta. Työryhmän asettamisen taustalla oli etenkin sika- ja nautatuotannossa liian rajoittaviksi koetut säännökset ja eläintuotannon rakennemuutos.

» Lue lisää

Hevosille välttämättömien aineiden lista

2007 tuli voimaan Euroopan komission asetus hevoselle välttämättömistä lääkkeistä, joita saa käyttää hevoselle 6 kk:n varoajalla (1950/2006/EY Komission asetus hevoseläinten hoidossa keskeisten aineiden luettelon laatimisesta). Tämän säädöksen lääkeluetteloa kutsutaan tuttavallisemmin "hevoslääkelistaksi".

» Lue lisää

CAP-koulutusta kunnaneläinlääkäreille ja läänineläinlääkäreille

Evira järjestää kunnan- ja läänineläinlääkäreille koulutustilaisuuden EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) täydentävistä ehdoista. Tilaisuudessa kerrotaan täydentävien ehtojen perusteista, sisällöstä ja valvonnasta sekä kytköksestä kunnaneläinlääkärin työhön. Pääpaino on vuoden 2007 alussa voimaan tulleissa eläinten hyvinvointiehdoissa. Samansisältöinen koulutuspäivä järjestetään Helsingissä 19.3., Oulussa 21.3. ja Kuopiossa 26.3. Ilmoittautumiset pyydetään viimeistään 9.3. Kunnan- ja läänineläinlääkäreille korvataan matkakustannukset ja kunnaneläinlääkäreille tuntikorvaus kuten valmiuspäivillä.
Ohjelma ja ilmoittautuminen

Eläinten hyvinvointi mukaan CAP-valvontaan

Tuotantoeläinten eläinsuojeluvaatimuksia aletaan valvoa osana maataloustukien täydentäviä ehtoja. Täydentävät ehdot perustuvat voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksiin, jotka jo velvoittavat viljelijöitä eikä tiloille tule mitään uusia vaatimuksia.

» Lue lisää

Ajankohtaista tarttuvista taudeista 10.5.2007

Vuoden 2007 Ajankohtaista tarttuvista taudeista -päivä järjestetään 10. toukokuuta Etelä-Suomen lääninhallituksen Auditoriossa Helsingissä.
Ohjelma ja ilmoittautumislomake ovat Eviran internetsivulla:
Ajankohtaista tarttuvista taudeista 10.5.2007

HUOM! Eurovision laulukilpailujen takia monet hotellit pääkaupunkiseudulla täynnä. Evira on varannut Sokos Hotel Vantaasta 30 huonetta eläinlääkäreiden käyttöön torstai-perjantai yöksi 10.5.2007. Varaustiedot Eviran internet-sivulla.

Lääkepäivä 11.5.2007

Vuoden 2007 Lääkepäivä järjestetään perjantaina 11. toukokuuta Etelä-Suomen lääninhallituksen Auditoriossa Helsingissä. Lääkepäivän ohjelma ja ilmoittautumislomake ovat Eviran internetsivulla:
Lääkepäivä 11.5.2007

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot

Edellisiä uutiskirjeitä


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

Siipikarja pidettävä sisätiloissa lintujen kevätmuuton aikana

Maa- ja metsätalousministeriö tulee määräämään siipikarjan pidettäväksi sisällä koko maassa lintujen kevätmuuton ajaksi. Tänä keväänä ei määritelty erikseen sellaisia kuntia, joissa riski olisi muita suurempi, vaan päädyttiin asettamaan samat vaatimukset koko maahan.

Koska Eurooppaan ja Suomeen saapuu kevätmuuton aikana lintuja alueilta, joissa on todettu lintuinfluenssaa talven aikana, uuden epidemian syntymistä Euroopassa ei voida sulkea pois. Tämän osoittavat myös tammikuussa Unkarissa kahdella hanhitilalla ja Britanniassa helmikuussa yhdellä kalkkunatilalla todetut tapaukset.

Siipikarjan ulkonapitokielto ei ole ehdoton, vaan siipikarjaa on mahdollista pitää ulkona esim. verkkotarhassa, jos pitopaikassa ei samaan aikaan pidetä sekä tarhattuja vesilintuja (hanhia, ankkoja tai sorsia) että kaupalliseen lihan- tai munantuotantoon tarkoitettua muuta siipikarjaa. Lintujen ulkonapidosta on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille ennen lintujen uloslaskemista ja kunnaneläinlääkäri voi tarvittaessa tarkastaa ulkotarhan suojauksen riittävyyden. Evira tulee antamaan tarkempia ohjeita ulkonapidettävän siipikarjan suojaamista koskevista vaatimuksista. Myös siipikarjan näyttelyt kielletään kevään ajaksi. Häkkilintujen näyttelyt sallitaan. Määräykset ovat voimassa 1.3.-31.5.2007, mutta tarvittaessa niitä voidaan jatkaa kesäkuulle tai pidemmällekin, jos tautitilanne sitä vaatii.


Lisätietoja:
Eläinlääkintöylitarkastaja Taina Aaltonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 09 1605 3437, 040 723 3887
Eläinlääkintöylitarkastaja Sirpa Kiviruusu, Evira, p. 020 77 24216

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Eläinlääkärin oikeuteen luovuttaa lääkkeitä ehdotetaan muutoksia

Maa- ja metsätalousministeriö asetti syksyllä 2006 työryhmän pohtimaan ehdotuksia lääkkeiden luovuttamista koskevien säännösten muuttamisesta. Työryhmän asettamisen taustalla oli etenkin sika- ja nautatuotannossa liian rajoittaviksi koetut säännökset ja eläintuotannon rakennemuutos.

Työryhmän tavoitteena oli miettiä ratkaisuja, joilla voitaisiin taata sekä eläinten asianmukainen lääkintä että hallittu lääkkeiden käyttö nykypäivän eläinlääkinnässä. Työryhmä luovutti muistionsa ministeri Korkeaojalle 19.1.2007.

Työryhmän ehdotukset koskevat vain sellaisia tiloja, jotka ovat tehneet terveydenhuoltosopimuksen eläinlääkärin kanssa. Lääkkeiden luovuttaminen tilalla tunnetusti esiintyvien sairauksien hoidon varalle edellyttäisi sopimuksen lisäksi eläinlääkärin laatimaa terveydenhuoltosuunnitelmaa, eläinlääkärin säännöllisiä käyntejä tilalla, lääkkeiden käytön tarkkaa dokumentointia ja dokumentoinnin valvontaa sekä riittäviä tietoja ja taitoja lääkkeiden käyttöön ja niiden käyttötarpeen tunnistamiseen.

Työryhmän konkreettiset ehdotukset koskivat mikrobilääkkeiden, pistoksina annettavien tulehduskipulääkkeiden, ulkoisesti ja suun kautta annettavien loislääkkeiden, nautojen rokotteiden sekä emakoiden porsimisen käynnistämiseen tarkoitettujen prostaglandiinien luovuttamista. Mikrobilääkkeiden käytön hallinnan varmistamiseksi ehdotetaan muun muassa diagnoosin mikrobiologista varmistamista, säännöllisiä herkkyysmäärityksiä sekä lääkevalikoiman ja -määrän rajoittamista.

Muistion ehdotuksista on pyydetty lausuntoja laajasti. Lausuntoaika päättyy 20.3.2007. Ehdotuksia ja niistä annettuja lausuntoja hyödynnetään soveltuvin osin uusittaessa eläinten lääkitsemistä koskevat säädökset.

Ehdotuksista antavat lisätietoja eläinlääkintöneuvos Leena Räsänen, p. 09-160 52207 (MMM) tai eläinlääkintötarkastaja Erkki Koskinen p. 020 77 24227 (Evira).

Työryhmämuistio MMM 2006:24 "Lääkkeiden luovutus terveydenhuoltoon kuuluville tiloille" löytyy maa- ja metsätalousministeriön internetosoitteesta:
Työryhmämuistiot

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Hevosille välttämättömien aineiden lista

2007 tuli voimaan Euroopan komission asetus hevoselle välttämättömistä lääkkeistä, joita saa käyttää hevoselle 6 kk:n varoajalla (1950/2006/EY Komission asetus hevoseläinten hoidossa keskeisten aineiden luettelon laatimisesta). Tämän säädöksen lääkeluetteloa kutsutaan tuttavallisemmin "hevoslääkelistaksi".

Uusi säädös on luettavissa tästä linkistä:
Komission asetus hevoseläinten hoidossa keskeisten aineiden luettelon laatimisesta 1950/2006
(pdf)

Aiemmin hevoselle sai käyttää sellaisia lääkeaineita, joiden käyttöä tuotantoeläimille ei ole hyväksytty, jos hevonen oli rekisteröity ja sen tunnistusasiakirjaan merkittiin lääkityksen tiedot ja 6 kuukauden varoaika (Komission hevospassipäätös 2000/68/EY).

Uusi säädös vähentää niiden lääkkeiden määrää, joita saa käyttää hevosille 6 kuukauden varoajalla. Osa sellaisista lääkeaineista, joiden käyttö aiemmin johti 6 kk varoaikaan, aiheuttaa nyt elinikäisen teurastuskiellon lääkitylle hevoselle. Lääkeaineita, joiden 6 kk varoaika muuttui teurastuskielloksi, ovat halotaani, triamsinoloniasetaatti, syproheptadiini ja vasopressiini. Näitä vaikuttavia aineita sisältäviä lääkevalmisteita on Suomessa saatavana vain Lääkelaitoksen erityisluvalla. Lääkelaitos on tammikuussa lähettänyt uudet erityislupapäätökset, joissa tarpeelliset varoaika/teurastuskielto –muutokset on tehty. Vastaavat päivitykset on tehty Eviran lääkeluetteloihin. Komission asetuksen edellyttämät muutokset on tehty myös maa- ja metsätalousministeriön asetukseen 23/EEO2002 ja ne astuvat voimaan maaliskuun alussa.

Jos hevoselle halutaan käyttää jotain säädöksen listalla olevaa lääkeainetta, jolle ei ole myyntiluvallista valmistetta Suomessa, tulee eläinlääkärin hakea erityislupaa Lääkelaitokselta sellaiselle valmisteelle, joka on markkinoilla jossain muussa maassa.

Miten uusia lääkeaineita saadaan ”hevoslääkelistalle?

Jäsenvaltio tai eläinlääkäriyhdistys voi tehdä hakemuksen uusien lääkeaineiden lisäämiseksi ”hevoslääkelistalle”. Hakemukseen on liitettävä tieteelliset perustelut miksi lääkeaine on välttämätön hevosten hoidossa. Hakemus lähetetään komissiolle, joka pyytää Euroopan lääkearviointiviraston EMEA:n arvioimaan hakemuksen. Käytännössä arvioinnin tekee EMEA:n eläinlääkekomitea, CVMP. Hakemuksen käsittelyaika CVMP:ssä on 210 vrk.

Yhteenveto

2007 saa rekisteröidyille hevosille käyttää 6 kuukauden varoajalla ainoastaan sellaisia lääkeaineita, jotka kuuluvat Komission ”hevoslääkelistalle”. Uuden säädöksen myötä halotaanin, triamsinoloniasetaatin, syproheptadiinin ja vasopressiinin 6 kuukauden varoaika rekisteröidyille hevosille on muuttunut teurastuskielloksi.

Jäsenvaltio tai eläinlääkäriyhdistys voi tarvittaessa tehdä hakemuksen uuden lääkeaineen lisäämiseksi ”hevoslääkelistalle”.

Muuta asiaan liittyvää

Hevospassipäätös on edelleen voimassa ja sen perusteella sellaisille rekisteröidyille hevosille, joille omistaja on määrännyt teurastuskiellon, saadaan käyttää lähes kaikkia lääkeaineita. Poikkeuksena ovat ns. hormonikieltodirektiivin perusteella tehdyt lääkeaineiden käytön rajoitukset ja kiellot(1). Esimerkiksi Suomessa markkinoilla ollutta Laurabolinia (2)(vaikuttava-aine nandroloni) ei saa käyttää hevosille.


(1)MMMp 743/1997 muut 911/2004 2§ 2 mom kohdat 1,2,4, 5 ja muut käyttötarkoitukset kuin 3, 4 ja 6 mom
(2)Laurabolin -valmisteen myyntilupa on peruttu 30.9.2006. Avaamattoman valmisteen kelpoisuusaika on 5 vuotta, joten valmistetta voi olla varastoissa vielä pitkään.

Lisätietoja:
Eläinlääkintötarkastaja Katariina Kivilahti-Mäntylä, p. 020 77 24224

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

CAP-koulutusta kunnaneläinlääkäreille ja läänineläinlääkäreille

Evira järjestää kunnan- ja läänineläinlääkäreille koulutustilaisuuden EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) täydentävistä ehdoista. Tilaisuudessa kerrotaan täydentävien ehtojen perusteista, sisällöstä ja valvonnasta sekä kytköksestä kunnaneläinlääkärin työhön. Pääpaino on vuoden 2007 alussa voimaan tulleissa eläinten hyvinvointiehdoissa. Samansisältöinen koulutuspäivä järjestetään Helsingissä 19.3., Oulussa 21.3. ja Kuopiossa 26.3. Ilmoittautumiset pyydetään viimeistään 9.3.

Kunnan- ja läänineläinlääkäreille korvataan matkakustannukset ja kunnaneläinlääkäreille tuntikorvaus kuten valmiuspäivillä.

Ohjelma ja ilmoittautuminen

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Eläinten hyvinvointi mukaan CAP-valvontaan

Tuotantoeläinten eläinsuojeluvaatimuksia aletaan valvoa osana maataloustukien täydentäviä ehtoja. Täydentävät ehdot perustuvat voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksiin, jotka jo velvoittavat viljelijöitä eikä tiloille tule mitään uusia vaatimuksia.

Elintarviketurvallisuusviraston toimialaan kuuluvien täydentävien ehtojen valvonnasta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 1452/2006 (eläinlääkintölainsäädäntö A 39), joka tuli voimaan 1. tammikuuta 2007.

Asetuksessa säädetään muun muassa täydentävien ehtojen valvontojen tekemisestä, tarkastusotoksen määrittämisestä, valvonnan laajentamisesta sekä tilavalvonnan kohteena olevista indikaattoriryhmistä ja niiden sisällöstä (esimerkiksi tuotantoeläinten tilavaatimukset). Asetus korvasi aiemmin annetut täydentävien ehtojen valvontaa koskevat maa- ja metsätalousministeriön asetukset 66/05 ja 181/2006.

Vuodesta 2005 lähtien valvotun eläinten tunnistuksen ja rekisteröinnin sekä viime vuonna aloitettujen kasvinsuojeluaineiden, rehujen, maidontuotantotilojen hygienian, tuotantoeläimiltä kiellettyjen ja vieraiden aineiden, salmonellavalvonnan sekä eläintaudeista ilmoittamisen valvonnan osalta valvonnan sisältö säilyy pääpiirteissään ennallaan. Asetukseen on lähinnä tehty muuttuneen lainsäädännön edellyttämät muutokset.

Eläinten hyvinvointivaatimusten valvonnan aloittamisesta vuonna 2007 on päätetty EY:n neuvoston ns. tilatukiasetuksessa (1782/2003). Eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset pohjautuvat jo ennestään viljelijöitä sitovaan lainsäädäntöön. Valvonta kohdistetaan erityisesti vasikoita, sikoja ja munintakanoja pitäviin maatiloihin, joiden joukosta valitaan eläinten hyvinvointia koskeva tarkastusotos. Tarkastusotoksen ulkopuolelle jäävistä maatiloista tulevat täydentävien ehtojen valvonnan piiriin ne, joiden eläinsuojeluvalvonnassa on todettu eläinten hyvinvointivaatimusten rikkomuksia.

Vaikka tiloilta edellytetään kaikkien asianomaisen lainsäädännön vaatimusten noudattamista, käytännössä täydentävien ehtojen valvonta kohdistuu kuitenkin valittuihin avainkohtiin eli indikaattoreihin. Valvontakäynneillä arvioidaan indikaattoreita, joiden perusteella mahdollisten laiminlyöntien laajuus, vakavuus, pysyvyys, toistuvuus ja tahallisuus määritetään. Valvonnassa havaitun rikkomuksen vuoksi voidaan vähentää tuen saajalle maksettavia Euroopan unionin kokonaan rahoittamia suoria tukia, luonnonhaittakorvausta ja maatalouden ympäristötukea. Täydentävien ehtojen noudattamatta jättämisestä vähennetään tukia pääsääntöisesti 3 %. Vakavimmat rikkomukset voivat johtaa tukien menettämiseen yhdeltä tai useammalta vuodelta.

Täydentävien ehtojen tilavalvontoja tekevät TE-keskusten tarkastajat (kasvinsuojeluaineet, eläinten merkintä ja rekisteröinti, rehut) sekä läänineläinlääkärit ja heidän määräämänsä virkaeläinlääkärit. Vuodelle 2007 on Elintarviketurvallisuusviraston rahoituksella palkattu Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymään kunnaneläinlääkäri. Hänen vastuullaan on Suomessa paikallis- ja alueviranomaisten kanssa otantaan perustuvien tilojen CAP –tarkastusten suorittaminen eläinten hyvinvoinnin osalta. Käynnit tehdään yhdessä ao. läänin tai kunnaneläinlääkärin kanssa sen mukaisesti, miten kunkin läänin läänineläinlääkärin kanssa on sovittu.

Eläinten hyvinvointia koskevan laajennetun valvonnan tekee pääsääntöisesti läänineläinlääkäri hallinnollisena tarkastuksena. Rikkomuksen arviointi tehdään tällöin tilalla käyneen läänin- tai kunnaneläinlääkärin kirjallisen raportin perusteella ilman uutta tilakäyntiä.

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisee helmikuussa uuden täydentäviä ehtoja koskevan viljelijäoppaan, joka postitetaan kaikille tiloille. Valvonnan järjestämisestä ja indikaattorien arvioimisesta antaa ohjeet Evira.

Valtioneuvoston asetus 1452/2006 täydentävien ehtojen valvonnasta


Lisätietoja:
Apulaisosastopäällikkö Veli-Mikko Niemi, maa- ja metsätalousminsiteriö, p. 09 160 52211, 050 3671039

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Ajankohtaista tarttuvista taudeista 10.5.2007

Vuoden 2007 Ajankohtaista tarttuvista taudeista -päivä järjestetään 10. toukokuuta Etelä-Suomen lääninhallituksen Auditoriossa Helsingissä.
Ohjelma ja ilmoittautumislomake ovat Eviran internetsivulla:
HREF=http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tapahtumat/10.5.2007_ajankohtaista_tarttuvista_taudeista/ target=new>Ajankohtaista tarttuvista taudeista 10.5.2007HUOM! Eurovision laulukilpailujen takia monet hotellit pääkaupunkiseudulla täynnä. Evira on varannut Sokos Hotel Vantaasta 30 huonetta eläinlääkäreiden käyttöön torstai-perjantai yöksi 10.5.2007. Varaustiedot Eviran internet-sivulla.

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Lääkepäivä 11.5.2007

Vuoden 2007 Lääkepäivä järjestetään perjantaina 11. toukokuuta Etelä-Suomen lääninhallituksen Auditoriossa Helsingissä.

Lääkepäivän ohjelma ja ilmoittautumislomake ovat Eviran internetsivulla:
Lääkepäivä 11.5.2007

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.

Lääkeluettelot

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400