Siipikarja pidettävä sisätiloissa lintujen kevätmuuton aikana

Maa- ja metsätalousministeriö tulee määräämään siipikarjan pidettäväksi sisällä koko maassa lintujen kevätmuuton ajaksi. Tänä keväänä ei määritelty erikseen sellaisia kuntia, joissa riski olisi muita suurempi, vaan päädyttiin asettamaan samat vaatimukset koko maahan.

Koska Eurooppaan ja Suomeen saapuu kevätmuuton aikana lintuja alueilta, joissa on todettu lintuinfluenssaa talven aikana, uuden epidemian syntymistä Euroopassa ei voida sulkea pois. Tämän osoittavat myös tammikuussa Unkarissa kahdella hanhitilalla ja Britanniassa helmikuussa yhdellä kalkkunatilalla todetut tapaukset.

Siipikarjan ulkonapitokielto ei ole ehdoton, vaan siipikarjaa on mahdollista pitää ulkona esim. verkkotarhassa, jos pitopaikassa ei samaan aikaan pidetä sekä tarhattuja vesilintuja (hanhia, ankkoja tai sorsia) että kaupalliseen lihan- tai munantuotantoon tarkoitettua muuta siipikarjaa. Lintujen ulkonapidosta on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille ennen lintujen uloslaskemista ja kunnaneläinlääkäri voi tarvittaessa tarkastaa ulkotarhan suojauksen riittävyyden. Evira tulee antamaan tarkempia ohjeita ulkonapidettävän siipikarjan suojaamista koskevista vaatimuksista. Myös siipikarjan näyttelyt kielletään kevään ajaksi. Häkkilintujen näyttelyt sallitaan. Määräykset ovat voimassa 1.3.-31.5.2007, mutta tarvittaessa niitä voidaan jatkaa kesäkuulle tai pidemmällekin, jos tautitilanne sitä vaatii.


Lisätietoja:
Eläinlääkintöylitarkastaja Taina Aaltonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 09 1605 3437, 040 723 3887
Eläinlääkintöylitarkastaja Sirpa Kiviruusu, Evira, p. 020 77 24216

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400