Vaccinerade du ett djur som sedan insjuknade?

Evira får ibland telefonsamtal från veterinärer och djurägare som misstänker att det finns ett samband mellan vaccinet och att djuret insjuknat. Vi på Evira diskuterar gärna frågor som rör vaccin, men att följa upp vaccinens säkerhet hör till Fimeas uppgifter.

Det är mycket viktigt att en anmälan om biverkningar görs till Fimea då man misstänker att vaccinets effekt är bristfällig eller att det finns säkerhetsproblem. Också djurets ägare kan anmäla misstankar. Det är ofta svårt att på basis av en enstaka misstanke bedöma vaccinets säkerhet som helhet. Av denna orsak ska man rapportera varje misstänkt biverkning som verkar allvarlig. Annars fås inte tillräcklig information om vaccinets säkerhetsprofil. Endast en anmälan med noggranna uppgifter kan hjälpa till att hitta det potentiella problemet och klippa vingarna av onödiga rykten.

Mera information om misstänkta biverkningar av veterinärmedicinska läkemedel:

Vaccinationernas biverkningar (Evira)

Biverkningar av veterinärmedicinska läkemedel (Fimea)


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400