Hevosten lääkityssäädökset muuttuvat 2007

Suurin osa suomalaisista hevosista on harraste- tai kilpahevosia, eikä niitä ensisijaisesti ajatella tuotantoeläiminä. Euroopan yhteisön säädösten mukaan hevonen lajina on kuitenkin yksiselitteisesti tuotantoeläin eli niitä voi lääkitä vain sellaisilla lääkevalmisteilla, joiden jäämien turvallisuus eläimistä saatavissa elintarvikkeissa on tutkittu.

Nämä vaatimukset ovat johtaneet siihen, että myyntiluvallisia lääkevalmisteita ei ole kaikkiin hevosille tarpeellisiin käyttöaiheisiin. Myöskään potilas- ja eläinlääkärikohtaiset erityisluvat eivät lääkepulaa ratkaise.

Tilanteen helpottamiseksi Komissio antoi vuonna 2000 hevospassipäätöksen, jolla mahdollistettiin hevosten lääkitseminen sellaisilla lääkeaineilla, joiden jäämien turvallisuutta ei ole tutkittu. Hevospassipäätös mukaan hevonen voidaan sulkea kokonaan elintarvikeketjun ulkopuolelle, mutta sitä voidaan myös lääkitä ”ei tuotantoeläimelle sallituilla” lääkeaineilla kun hevoselle määrätään kuuden kuukauden varoaika. Edellytyksenä on että hevonen on rekisteröity ja että lääkityksestä tai teurastuskiellosta tehdään merkinnät hevosen tunnistusasiakirjaan.

"Hevoslääkelista"

Lääkeaineisiin, joita Komission hevospassipäätöksen mukaan voidaan käyttää kuuden kuukauden varoajalla hevosille, voi kuulua täysin vaarattomia aineita, mutta myös sellaisia lääkeaineita jotka MRL-arvioinnissa todettaisiin sellaisiksi, että turvallista jäämien enimmäismäärää ei voida asettaa.
Tämän vuoksi Komissio haluaa rajata hevosille kuuden kuukauden varoajalla käytettävien lääkeaineiden määrää ja yhtenäistää tilannetta yhteisön alueella. Uusi säädös ”hevosille välttämättömistä lääkeaineista” on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2007 alussa, (tarkka päivämäärä ei tiedossa 30.11.2006). ”Hevoslääkelistan” edellyttämät muutokset tullaan tekemään Eviran ylläpitämiin tuotantoeläimille hyväksytyt –valmisteet ja –vaikuttavat aineet luetteloihin. Asiasta tiedotetaan eläinlääkäreille kun yksityiskohdat tarkentuvat.

Lisätietoja:
eläinlääkintötarkastaja Katariina Kivilahti-Mäntylä, p. 020 77 24224

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400