Afrikansk svinpest kan följa med insmugglade livsmedel

Införseln av livsmedel och jakttroféer från områden där afrikansk svinpest förekommer har begränsats. Matrester som slängs i terrängen kan sprida smittan till vilda vildsvin.

» Läs mera

Fjäderfän bör skyddas på våren

För att hindra spridningen av fågelinfluensaviruset ska fjäderfän liksom tidigare år skyddas från kontakt med vilda vattenfåglar under vårflyttningen. Fjäderfäna ska antingen hållas inomhus eller utomhus på ett område som är skyddat till exempel med ett tillräckligt finmaskigt nät från början av mars till slutet av maj.

» Läs mera

Patologisk-anatomiska undersökningar av produktionsdjur fortsätter i Seinäjoki

Livsmedelssäkerhetsverket Evira fortsätter med sin verksamhet i Seinäjoki trots att Seinäjokilaboratoriets verksamhet som har att göra med djursjukdomsbakteriologi stegvis minskas under våren 2015.

» Läs mera

Bekanta dig med den uppdaterade aktuella texten om MRSA-bakterier i svingårdar

Under februari skickas alla svingårdar ett uppdaterat informationspaket om MRSA-bakterien. Detta finns även på webbplatsen Evira.fi.

» Läs mera

Vaccinering av duvor mot Newcastlesjuka

Eviras anvisning om vaccinering av duvor mot Newcastlesjuka har reviderats så att den ska motsvara den förändrade lagstiftningen. Ändringen av lagstiftningen förändrar till vissa delar praxis i anslutning till vaccinering mot Newcastlesjuka.

» Läs mera

Kommunalveterinärernas exportkontroller enligt lagen om djursjukdomar samt faktureringspraxis från och med 1.1.2015

Den nya förordningen om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer JSMf 1287/2014 är i kraft 1.1.2015–31.12.2016. Endast punkt 6 i förordningens bilaga har ändrats jämfört med den tidigare avgiftsförordningen JSMf 1012/2013. På vissa villkor kan man i fortsättningen anteckna flera registrerade hästar i samma intyg.

» Läs mera

Blåtunga spred sig till nya områden 2014

Blåntungevirus av serotyp 4 (BTV-4), som uppträdde på grekiskt område sommaren 2014 spred sig snabbt och till ett stort område i östra Europa under svidknottsäsongen.

» Läs mera

Dag om tillsyn över biprodukter 28.4.2015

Eviras biproduktteam ordnar den första riksomfattande dagen om tillsyn över biprodukter tisdagen den 28 april 2015 för alla som arbetar med tillsyn över biprodukter.

» Läs mera

Aktuellt om djurhälsa och medicinsk behandling av djur

Reservera redan nu den 7 maj i din kalender. Program och anmälningsdirektiv publiceras i april månads Saparo. Nu är det hög tid att komma med förslag till teman.

» Läs mera

Nytt i Eviras prislista; som exempel nämns priser för hanterings/destrueringsavgift för prover för patologiska undersökningar, minimumavgift och myndighetsundersökningar

Ändringar i priser och faktureringsgrunder för Eviras laboratorieundersökningar från och med 1.1.2015.

» Läs mera

Ny lagstiftning

» Läs mera


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400