Kommissionen föreslås ändringar i programmet för utveckling av landsbygden: djurens välbefinnande ska förbättras

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 - 2013 har nu kommit halvvägs. Uppföljningskommittén beslutade på mötet 30.11.2010 föreslå kommissionen ändringar i stödet för djurens välbefinnande.

Med ändringarna vill man förbättra husdjurens levnadsförhållanden. Ändringarna ska uppmuntra jordbrukare till betydande satsningar för djurens bästa som kan till exempel innebära större livsrum, mer strö och material för bobygge, stimulans, betesgång, frisk luft och mer artanpassat foder. Ändringarna har beretts på jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med intressegrupperna. Till systemet med stöd för djurens välbefinnande hör ca 5 000 företagare inom nötkreatursskötsel och svinhushållning. Ändringarna förväntas öka företagarnas intresse för stödet.

Mera information:
Konsultativ tjänsteman Tiina Malm, JSM, tfn 040 733 6223

Veterinäröverinspektör Tiina Pullola,JSM, tfn 040 173 0366

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400