Gumborotautivirus korkean taudinaiheuttamiskyvyn virustyyppiä

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on todennut gumborotautia (IBD, Infectious Bursal Disease) huhti-toukokuun aikana neljässä varsinaissuomalaisessa ja yhdessä pohjanmaalaisessa kanalassa. Tiloilla todettiin lisääntynyttä kuolleisuutta, joka oli pahimmillaan lähes 30 prosenttia.

» Lue lisää

Porcine epidemic diarrhoea (PED) leviää maailmalla

PED eli Porcine epidemic diarrhoea on sikojen suolistosairaus, joka on viime aikoina näkynyt kansainvälisen median otsikoissa. Nyt Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa leviävät tautimuodot ovat olleet vakavaoireisia. Taudista on lisätty tietoa Eviran internetsivuille.

» Lue lisää

Schmallenberg-virus ei levinnyt vuoden 2013 aikana uusille alueille

Tämän kevään aikana tutkittujen tankkimaitotutkimusten tulokset osoittivat, että Schmallenberg-virus ei ole levinnyt nautakarjoissa merkittävästi pohjoisemmaksi vuoden 2013 aikana.

» Lue lisää

Laiminlyönnit tuotantotiloilla lisääntyivät hieman

Vuonna 2013 yhteensä 545 tuotantoeläintilalla tehtiin suunnitelmallinen otantaan perustuva eläinsuojelutarkastus. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä raportoitiin noin 29 prosentilla tarkastetuista tiloista, hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Tarkastustuloksissa oli nytkin selkeitä eläinlajikohtaisia eroja. Havaitut laiminlyönnit olivat pääsääntöisesti samoja kuin edellisenä vuonna.

» Lue lisää

Eläinkuljetuksia tarkastettiin hieman aiempaa enemmän

Vuonna 2013 tarkastettiin 384 kaupallista eläinkuljetusta. Näistä noin 20 %:ssa havaittiin eläinkuljetussäädösten vastaista toimintaa. Sekä tarkastusten että epäkohtien määrä kasvoi hieman vuoteen 2012 verrattuna. Aiempien vuosien tapaan yli puolet epäkohdista johtui puutteista lainsäädännön edellyttämissä asiakirjoissa.

» Lue lisää

Eläinsuojelussa lähes 5000 epäilyyn perustuvaa tarkastuskäyntiä

Epäily eläinsuojelusäännösten vastaisesta eläintenpidosta johti lähes viiteen tuhanteen tarkastuskäyntiin vuonna 2013. Vaikka hieman viime vuosia suurempi osuus kohteista selvisi tarkastuksesta puhtain paperein, ryhdyttiin melkein kahdella tuhannella tarkastuksella viranomaistoimenpiteisiin. Tarkastusten määrä laski hieman edellisvuodesta, mutta tarkastettujen eläinlajien määrä pysyy ennallaan.

» Lue lisää

Sinkkilääkerehua jatkossa vain myyntiluvallisesta lääkevalmisteesta

Sinkkioksidia sisältävä lääkevalmiste VetZin vet 1000 mg/g on saanut myyntiluvan Suomessa. Valmiste on esisekoite ja se on hyväksytty käytettäväksi lääkerehussa. Valmisteyhteenvedon mukaisesti VetZin sekoitetaan kuivaan rehuun Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hyväksymässä tuotantolaitoksessa.

» Lue lisää

Tarkastuskertomukset sivutuotetoimijoiden valvonnasta lähetettävä Eviraan

Evira muistuttaa kunnan- ja läänineläinlääkäreitä toimittamaan sivutuotetoimijoiden valvonnasta laatimansa tarkastuskertomukset tiedoksi Eviraan viipymättä tarkastuksen jälkeen.

» Lue lisää

Lampaiden ja vuohien maedi-visna/CAE –valvontaohjelmassa otettavien näytteiden määrä muuttui

Uudessa vapaaehtoisessa terveysvalvonnassa, kuten vanhassakin ohjelmassa, kunnaneläinlääkäri käy terveysvalvontaan kuuluvassa pitopaikassa säännöllisesti tekemässä lampaiden ja vuohien terveystarkastuksen ja tarkastamassa, että terveysvalvonnan velvoitteita on noudatettu. Maedi-visna/CAE - terveysvalvonnassa otetaan lisäksi näytteitä yli 12 kk ikäisistä lampaista ja vuohista Eviran ohjeistaman näytteenotto-ohjelman mukaisesti. Otettavien näytteiden määrä riippuu siitä, kuinka kauan katras tai pitopaikka on kuulunut terveysvalvontaan ja kuinka monet näytteet eläimistä on tutkittu maedi-visnan ja CAE:n varalta.

» Lue lisää

Kansalliset suositukset pääntautitapausten hoitoon ja leviämisen ehkäisyyn

Evira on laatinut yhteistyössä hevosalan toimijoiden kanssa oppaan, joka ohjeistaa eläinlääkäreitä ja talleja pääntaudin torjunnassa

» Lue lisää

Uutta lainsäädäntöä eläinjalostustoiminnasta ja kelpoisuudesta eläinten keinolliseen lisäämiseen

Toukokuussa 2014 voimaan tulleella lailla eläinjalostustoiminnasta säädetään jalostukseen käytettävistä eläimistä pidettävästä kantakirjasta, kantakirjaa pitävistä yhteisöistä sekä jalostukseen käytettäviä eläimiä ja niiden sukusoluja ja alkioita koskevista asiakirjoista. Lakia sovelletaan nautoihin, sikoihin, lampaisiin, vuohiin ja hevoseläimiin. Lailla säädetään myös jalostukseen käytettävien eläimien ja niiden sukusolujen ja alkioiden tuonnista. Polveutumistodistuksista ja tuontia koskevista asiakirjoista säädetään lisäksi tarkemmin erillisissä maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa.

» Lue lisää

Uutta lainsäädäntöä

» Lue lisää

Eviran hinnastoon muutoksia heinäkuussa

Eviran liiketaloudelliseen hinnastoon tulee muutoksia 1.7. alkaen. Tarkista hinnat Evira.fi-sivujen hinnastosta.

Lääkeluettelot

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400