Veterinärsvårdsmyndighet i Finland – utbildning i september-oktober 2013

Kursens målsättning är att ge deltagarna en helhetsbild av tjänsteveterinärens arbetsfält och tillhörande gemenskaps- och nationell lagstiftning. Under utbildningen blir man förtrogen med arbetet som tjänsteman samt får man grundläggande juridisk kunskap med vars hjälp man klarar sig i den djungel av krav som hör till myndighetsverksamheten. Under kursen behandlas central lagstiftning med anknytning till djursjukdomar, livsmedelskontroll, veterinärvård och djurskyddstillsyn.

Målgrupp
• Veterinärer som legitimerats i ett annat EU/EES-land än Finland: genom att avlägga kursen får man behörighet att verka som sådan kommunalveterinär med tillsynsuppgifter som avses i förordningen om veterinärvård (1031/2009).

Tidtabell och plats
Utbildningen genomförs i tre tvådagarsperioder:
• 16-17.9 Veterinären som tjänsteman
• 14-15.10 Djurskydds- och djursjukdomslagstiftning
• 31.10-1.11 Livsmedelslagstiftning

Kursen hålls på Evira (Helsingfors, Vik), det är inte möjligt att delta genom videokontakt.

Kursens innehåll
Utbildningen omfattar tre tvådagars utbildningsperioder. Till utbildningen hör utöver detta förhandsuppgifter och övningar samt kursdagbok.
Ämnesområdena som behandlas under kursperioderna kan ännu specificeras och flyttas från en period till en annan.

Anmälan
Till utbildningen antas 40 deltagare. Sådana deltagare som behöver utbildningen för att få behörighet för sina arbetsuppgifter prioriteras.
Veterinärer som avlagt examen i andra EU/EES-länder än Finland bör delta i alla kursdagar och avlägga de uppgifter och förhör som hör till kursen för att få behörighet.
Ifall det blir över 40 sökande förbehåller sig Evira rätt att välja deltagare efter detta behov.

Kursanmälan görs via Eviras Utbildningstjänst > https://service.concretio.fi/Pages/Login.aspx
Mera information: koulutus@evira.fi
Tekniska arrangemang: kurssekreterare Armi Juselius (förnamn.efternamn at evira.fi)
Frågor om innehåll: Outi Parikka och Sanna Hellström

Kursen är avgiftsfri för deltagarna.

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400