Svara och påverka: Hur borde rekommendationerna om mikrobläkemedel uppdateras?

De nationella användningsrekommendationerna för mikrobläkemedel mot de viktigaste inflammationssjukdomarna och smittsamma sjukdomarna hos djur uppdateras med fem års mellanrum. Rekommendationerna har senast uppdaterats 2009, så nu är det dags för en ny uppdateringsrunda. Liksom tidigare bereds rekommendationerna i en expertgrupp och sänds för utlåtande till ett stort antal instanser innan de publiceras.

» Läs mera

Djurskyddsinspektioner av kommersiella djurtransporter 2012

År 2012 inspekterades nästan 360 djurtransporter och i cirka 17 av dem uppdagades missförhållanden. Även om andelen missförhållanden höll sig så gott som oförändrad jämfört med året innan, konstaterades att djuren skilts åt bättre. En betydande del av de uppdagade missförhållandena berodde liksom under tidigare år på brister i de handlingar som lagstiftningen förutsätter.

» Läs mera

Den nya lagen om djursjukdomar träder i kraft 1.1.2014

Riksdagen antog den nya lagen om djursjukdomar 23.4.2013. I riksdagen företogs endast mindre ändringar i lagen jämfört med regeringens proposition. Lagen föreslås träda i kraft 1.1.2014.

» Läs mera

Schmallenbergviruset orsaken till missbildningar

I Livsmedelssäkerhetsverket Eviras ett år långa Schmallenbergvirusundersökningar mottogs erhölls en rekordstor mängd prover. För patologiska undersökningar sändes in 763 prover, av vilka 68 procent kom från nötkreaturs-, 30 procent från får- och 2 procent från getbesättningar. Enligt de preliminära undersökningsresultaten var Schmallenbergviruset det enda viruset som förknippats med kastningar och missbildningar. Det konstaterades i cirka 30 besättningar.

» Läs mera

Smugglingen av djur allt fräckare

Olagligt införda djur kan bära på allvarliga djursjukdomar som kan äventyra såväl djurens som människornas hälsa. Fjäderfä och andra djur smugglas antagligen fortlöpande in i landet. Om ett djurs ursprung är osäkert kan den som köpt djuret ovetande stöda olaglig verksamhet.

» Läs mera

Evira varnar för dunungar av broilerkyckling som säljs på internet

Åtminstone en finsk man har runt om i Finland sålt dunugnar av broilerkyckling som olagligt införts från Estland. Dunungarna har bjudits ut till privatpersoner på en diskussionsspalt på internet. Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppmanar personer som köpt av dunungarna att på grund av risken för sjukdomar omedelbart kontakta den kommunala veterinären.

» Läs mera

I Finland är får- och getproduktionen småskalig och sjukdomsläget gott

Den finländska får- och getproduktionen är småskalig och därför minskar redan det i sig möjligheterna för smittsamma djursjukdomar att sprida sig. Risken att sjukdomar kommer in i landet minskas av att mängden införda levande djur och könsceller är så liten.

» Läs mera

Den Internationella rabiesdagen 27.9.2013 seminarium på Livsmedelssäkerhetsverket Evira

Seminarium äger rum i Helsingfors Vik, Evira-huset, Mustialagatan 3, föreläsningssal C111 Kalevi fre 27.9.2013, kl. 9.00-11.00.

» Läs mera

Det är nu möjligt att föra in mot rabies ovaccinerade hundvalpar och kattungar från Estland

Estland tillfogas nu som ett godkänt land, varifrån det är möjligt att föra in mot rabies ovaccinerade hundvalpar och kattungar. Ändringen av Estlands status har tillfogats på Eviras nätsidor 2.5.2013. Mer information: överinspektör Virva Valle, tfn 0404893359

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400