Siipikarjan ulkonapitokielto voimaan 15.2.2009

Tänäkin vuonna kielletään siipikarjan ulkonapito 15.2.-31.5. välisenä aikana. Tarkoitus on estää luonnonvaraisten lintujen, erityisesti muuttolintujen mukana mahdollisesti tulevan lintuinfluenssan leviäminen siipikarjaan. Siipikarjaa on kuitenkin mahdollista pitää ulkona, jos ulkotarhat on suojattu riittävän tiheällä verkolla, joka estää luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan kontaktit.

» Lue lisää

Eläinten lääkitsemistä koskeva lainsäädäntö uudistui 1.1.2009

Maa- ja metsätalousministeriö on uusinut eläinten lääkitsemistä koskevat asetukset. Uudet asetukset astuivat voimaan vuoden 2009 alussa. Asetuksilla on saatettu säännökset ajan tasalle muuttuneen EY-lainsäädännön sekä kansallisten tarpeiden osalta. Lisäksi asetuksia on selkeytetty toimijoiden kannalta sijoittamalla eri asioita koskevat säännökset omiin asetuksiinsa.

» Lue lisää

Kalaterveyspäivä 26.3.2009 Oulussa

Vuosittainen kalanviljelijöille, valvoville eläinlääkäreille ja muille kiinnostuneille tarkoitettu informaatiopäivä pidetään 26.3. Hotelli Cumuluksessa (Kajaaninkatu 17) Oulussa. Päivän järjestävät Evira ja Suomen Kalankasvattajaliitto yhdessä. Ohjelma on Eviran internetsivulla: www.evira.fi > Tapahtumat
Ilmoittautuminen Suomen Kalankasvattajaliittoon, anu.toivonen@kalankasvatus.fi, p. 040 5043972

Ajankohtaista tarttuvista taudeista –teemapäivä ja Lääkepäivä 14.-15.5.2009

Evira järjestää ajankohtaista tarttuvista taudeista –teemapäivän ja Lääkepäivän tänä vuonna 14.-15.5.2009. Paikka on totuttuun tapaan Etelä-Suomen lääninhallituksen auditorio Itä-Pasilassa, Helsingissä.

» Lue lisää

Sikojen sekä ankkojen ja hanhien hyvinvointia koskevat esitteet on uudistettu

Evira on uudistanut sikojen sekä ankkojen ja hanhien hyvinvointia koskevat esitteet. Esitteisiin on koottu eläinten pitoa ja hyvinvointia koskeva keskeinen eläinsuojelulainsäädäntö. Säädösten lisäksi esitteeseen on koottu eläintenpitoa koskevia suosituksia.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

Siipikarjan ulkonapitokielto voimaan 15.2.2009

Tänäkin vuonna kielletään siipikarjan ulkonapito 15.2.-31.5. välisenä aikana. Tarkoitus on estää luonnonvaraisten lintujen, erityisesti muuttolintujen mukana mahdollisesti tulevan lintuinfluenssan leviäminen siipikarjaan. Siipikarjaa on kuitenkin mahdollista pitää ulkona, jos ulkotarhat on suojattu riittävän tiheällä verkolla, joka estää luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan kontaktit.

Ulkonapitokielto koskee myös luonnonmukaista tuotantoa ja omaan käyttöön pidettävää siipikarjaa. Viranomaismääräysten noudattaminen ei muuta luomulintujen luomustatusta, vaikka ne eivät pääsekään ulos.

Lintuinfluenssavaara ei ole vielä ohi. Tammikuussa on Saksassa ollut jo neljä tapausta matalapatogeenista lintuinfluenssaa siipikarjassa ja kussakin tapauksessa lintuja on jouduttu lopettamaan enemmän kuin 14 000 kpl. Syksyllä 2003 alkoi Aasiassa levitä nopeasti lintuinfluenssaviruksen alatyyppi H5N1, johon on tähän mennessä sairastunut 397 ihmistä, joista 249 on kuollut. Kuolemantapaukset ovat sattuneet pääasiassa Indonesiassa ja Kiinassa, mutta myös Egyptissä. Siipikarjatapauksia on viime aikoina ollut myös väkirikkaissa Intiassa ja Nepalissa. Pelättyjä ihmisistä ihmisiin tapahtuneita tartuntoja ei ole tapahtunut.

Ihmiset ovat saaneet tartuntansa siipikarjasta. Maailman lintuinfluenssatilannetta seurataan tutkimalla sekä siipikarjaa että luonnonvaraisia lintuja. Seurannassa rekisteröidään useimmille lintulajeille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavan korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tapaukset sekä matalapatogeenisista H5 tai H7 tyypin aiheuttamat, jotka voivat muuntua matalapatogeenisesta korkeapatogeeniseksi.

Vuoden 2008 aikana Euroopan alueella todettiin 11 tapausta korkeapatogeenista lintuinfluenssaa luonnonvaraisissa vesilinnuissa, joutsenissa ja hanhessa. Siipikarjassa EU-alueella ilmoitettiin kaksi tapausta korkeapatogeenista lintuinfluenssaa, Saksassa ja Britanniassa. Turkissa korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tapauksia siipikarjassa oli viime vuonna enemmän, 7 kpl.

Siipikarja lopetetaan ja tuhotaan myös, mikäli tilalta löytyy matalapatogeenista H5 tai H7 tyypin lintuinfluenssaa. Meitä lähin viimevuotinen tapaus oli Tanskassa, missä 250 hanhea, 500 ankkaa ja 2000 tarhattua sorsaa jouduttiin lopettamaan. H7N1 -alatyypin virus oli sekvenssiltään yhteneväinen lähiseudun lampien sorsista löydettyjen virusten kanssa. Suomessakin on löytynyt H5 -tyypin lintuinfluenssavasta-aineita siipikarjasta, hanhista, mutta virusta ei löytynyt.

Vuonna 2007 tehtiin EU alueella laaja lintuinfluenssaseurantatutkimus. Kukin maa tutki oman alueensa ja seuranta koetettiin ohjeistaa mahdollisimman vertailukelpoiseksi maitten välillä. Tutkimukseen otettiin 127 293 EU-alueen 3 411 044 siipikarjatilasta. Aiempina vuosina tiloja oli tutkittu vain neljännes tästä määrästä. Tuloksena löydettiin103 H5 positiivista tilaa 12 jäsenmaassa ja 36 H7 positiivista tilaa 7 jäsenmaassa. Tilat olivat seropositiivisia, niillä oli vasta-aineita. Suurempaa aktiivisuutta EU alueella liikkuvien lintuinfluenssakantojen eristyksessä toivottiin.

Lintuinfluenssan esiintyvyys ei ollut muita suurempi ulkona pidettävällä harrastesipikarjalla. Ilmeisesti niillä muut tekijät, kuten kaupan ja muun liikkeen vähyys ja pieni yksikkökoko vaikuttivat. Ankoissa, sorsissa ja hanhissa lintuinfluenssaa löytyi muuta siipikarjaa enemmän. Syynä voivat olla kontaktit luonnonvaraisten lintujen kanssa tai mahdollisesti se, että koska nämä linnut eivät aina saa korkeapatogeenisestakaan lintuinfluenssaviruksesta oireita, ne ovat jääneet huomaamatta aikaisemmissa tutkimuksissa ja löytyivät laajassa seurannassa.

Luonnonvaraisten lintujen seuranta on ollut pakollista EU alueella vuodesta 2005. Vuonna 2007 H5N1 korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tapaukset luonnonvaraisilla linnuilla olivat erillisiä uusia taudinpurkauksia. Vuonna 2007 kaikki H5N1 positiiviset löydökset löytyivät joko kuolleista (326 kpl) tai kliinisesti sairaista (2 kpl) luonnonvaraisista linnuista. Kuolleitten lintujen tutkiminen on arvokas tapa löytää lintuinfluenssaviruksia.

Lisätietoja:
Eläinlääkintöylitarkastaja Katri Levonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 09 160 53437, 040 7233887

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Eläinten lääkitsemistä koskeva lainsäädäntö uudistui 1.1.2009

Maa- ja metsätalousministeriö on uusinut eläinten lääkitsemistä koskevat asetukset. Uudet asetukset astuivat voimaan vuoden 2009 alussa. Asetuksilla on saatettu säännökset ajan tasalle muuttuneen EY-lainsäädännön sekä kansallisten tarpeiden osalta. Lisäksi asetuksia on selkeytetty toimijoiden kannalta sijoittamalla eri asioita koskevat säännökset omiin asetuksiinsa.

Yleisiä lääkkeiden käyttöä, luovutusta ja määräämistä koskevia muutoksia
Injektiona annettavien kipu- ja kuumelääkkeiden osalta on poistettu rajoitus luovuttaa niitä ainoastaan yhtä antokertaa vastaavan määrän itse tutkimansa eläimen jatkohoitoon. Muutoksen jälkeen kyseisiä lääkkeitä saa luovuttaa samoin ehdoin kuin muitakin injektiona annettavia reseptilääkkeitä. Suun kautta tai ulkoisesti käytettäviä, loisten häätöön tarkoitettuja lääkevalmisteita saa luovuttaa ja määrätä tulevaa tarvetta varten.

PKV-lääkkeitä saa jatkossa luovuttaa eläimen omistajalle tai haltijalle ensiapuluonteiseen hoitoon tarvittavan määrän, kun eläinlääkäri on itse todennut lääkityksen tarpeellisuuden eikä lääkettä ole vaikeuksitta tai kohtuuajassa saatavissa apteekista. Poikkeus tulee helpottamaan päivystysaikana hoidettavien eläinten lääkitystä.

Mikrobilääkkeitä koskevat muutokset
Eräiden mikrobilääkkeiden käyttöä on rajoitettu kaikille eläimille. Uuteen asetukseen on lisätty uusimpia ihmisten vakavien infektoiden hoitoon tarkoitettuja mikrobilääkkeitä. Näitä mikrobilääkkeitä saa kuitenkin käyttää eläimille silloin, kun kyseisellä lääkevalmisteella on eläinlääkkeenä Suomessa myyntilupa tai muu kulutukseen luovuttamista koskeva lupa. Lisäksi rifampisiinia saa käyttää pikkuvarsojen Rhodococcus equi –infektioiden hoitoon yhdessä erytromysiinin, atsitromysiinin tai klaritromysiinin kanssa.

Uutena vaatimuksena lainsäädännössä on bakteriologinen diagnoosi ja herkkyysmääritys toistuvien ryhmälääkitysten yhteydessä. Jos tuotantotilan saman ikäryhmän eläimille käytetään mikrobilääkettä ryhmälääkityksenä useammin kuin kaksi kertaa vuodessa, eläinlääkärin on huolehdittava, että aiheuttajamikrobi ja sen lääkeherkkyys on tutkittu ennen kuin uusia mikrobilääkehoitoja aloitetaan.

Mikrobilääkeaineita sisältävien esisekoitteiden luovuttamista ja määräämistä tuotantotiloille on rajoitettu. Niitä saa luovuttaa ja määrätä ainoastaan terveydenhuoltoon kuuluville tiloille, jos eläinlääkäri käy näillä tiloilla vähintään kuusi kertaa vuodessa tai kertatäyttöisessä lihasikalassa kerran kasvatuserää kohden. Lisäksi on lähetettävä näytteet diagnoosin varmistamiseksi ja lääkeherkkyyden määrittämiseksi. Kalanviljelylaitoksille ja turkistarhoille saa kuitenkin luovuttaa näitä esisekoitteita, vaikka ne eivät kuuluisikaan terveydenhuoltoon. Eläinlääkärin on tällöin käytävä tilalla vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tuotantoeläinten lääkitsemistä koskevat muutokset
Tuotantoeläimille saa jatkossa käyttää ainoastaan sellaisia lääkevalmisteita, joilla on myynti- tai muu kulutukseen luovuttamista koskeva lupa tuotantoeläimelle. Nämä lääkevalmisteet on koottu Eviran ylläpitämään lääkeluetteloon.

Terveydenhuoltosopimuksen tehneille tiloille voi entiseen tapaan luovuttaa varoajallisia ja injektiona annettavia lääkkeitä tulevien sairastapausten varalle. Mikrobilääkkeitä saa luovuttaa ainoastaan yksittäisille lihasioille tai porsaille niveltulehdus- ja hännänpurentatapausten hoitoa varten.

Eläinlääkärin raportointivelvollisuus on uuden lainsäädännön myötä keventynyt. Eläinlääkärin on toimitettava välittömästi kopio solmitusta terveydenhuoltosopimuksesta sekä laaditusta ja päivitetystä terveydenhuoltosuunnitelmasta sille lääninhallitukselle, jonka alueella tuotantotila sijaitsee. Terveydenhuoltosuunnitelma päivitetään vuosittain. Lisäksi eläinlääkärin on toimitettava oman toimialueensa lääninhallitukseen tieto siitä, onko terveydenhuoltokäynnillä luovutettu lääkkeitä tulevien sairastapausten varalle ja onko mikrobilääkkeitä luovutettu. Mikrobilääkkeistä on erikseen ilmoitettava luovutetut lääkkeet sekä niiden määrät. Lääkkeiden luovutusta koskeva raportti toimitetaan lääninhallitukseen käyntiä seuraavan kuukauden kuukausi-ilmoituksen yhteydessä eli kuun viidenteen arkipäivään mennessä.

Hevosten lääkitsemistä koskevat muutokset
Hevosille ja muille kavioeläimille saa uuden lainsäädännön myötä käyttää suun kautta annettavia beeta-agonisteja sädeluuontuman ja kaviokuumeen hoitoon sekä aikaisempaan tapaan myös hengitystiesairauksien sekä luomisen ehkäisyyn. Suun kautta annettavia beeta-agonisteja saa luovuttaa ja määrätä eläimen omistajalle tai haltijalle.

Jos hevosen tunnistusasiakirjassa tai hevospassissa on merkintä, että sen teurastaminen elintarvikkeena on kielletty, saa hevoselle käyttää myös sellaisia lääkeaineita, joiden käyttö tuotantoeläimille on muuten kielletty. Tämä tarkoittaa sitä, että näille hevosille saa käyttää nyt myös estrogeenisesti, androgeenisesti ja gestageenisesti vaikuttavia aineita sisältäviä lääkevalmisteita. Näitä lääkkeitä ei kuitenkaan saa käyttää hevosen suorituskyvyn keinotekoiseen muuttamiseen.

Immunologisten eläinlääkevalmisteiden käyttö, luovuttaminen ja määrääminen
Rokotteita voi jatkossa määrätä apteekkiin. Eläimen omistajalle tai haltijalle ei kuitenkaan saa määrätä rabiesrokotteita. Lisäksi eläinlääkärin on aina itse annettava rabiesrokote eläimelle.

Sikaloille, nautatiloille, kalanviljelylaitoksille, turkistarhoille ja siipikarjatiloille voi luovuttaa eläinrokotteita, kun niillä rokotetaan suuria määriä eläimiä. Turkistarhoille ja siipikarjatiloille voi poikkeuksen puitteissa luovuttaa myös eläviä viruskantoja sisältäviä rokotteita. Edellytyksenä rokotteiden luovuttamiselle on, että eläinlääkäri on tehnyt sikalan, nautatilan ja siipikarjatilan omistajan tai haltijan kanssa terveydenhuoltosopimuksen sekä terveydenhuoltosuunnitelman. Eläinlääkärin on käytävä terveydenhuoltokäynnillä sikalassa tai nautatilalla vähintään neljä kertaa vuodessa ja siipikarjatilalla vähintään kaksi kertaa vuodessa. Siipikarjatilan on lisäksi kuuluttava Eviran ylläpitämään terveystarkkailuun. Turkistarhalla tai kalanviljelylaitoksella eläinlääkärin on käytävä kahdesti vuodessa. Lisäksi terveydenhuoltosuunnitelman tulee sisältää tilan eläinten rokotusohjelma.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, p. 020 77 24224

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä ja rajoittamisesta eläimille (847/2008) eli lääkekieltoasetus (Finlex)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä (6/EEO/2008) eli lääkitsemisasetus (pdf,MMM)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä (7/EEO/2008) eli määräämisasetus (pdf,MMM)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärien lääkekirjanpidosta (8/EEO/2008) eli eläinlääkärien lääkekirjanpitoasetus (pdf,MMM)

Lääkeluettelot (Evira)

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Kalaterveyspäivä 26.3.2009 Oulussa

Vuosittainen kalanviljelijöille, valvoville eläinlääkäreille ja muille kiinnostuneille tarkoitettu informaatiopäivä pidetään 26.3. Hotelli Cumuluksessa (Kajaaninkatu 17) Oulussa. Päivän järjestävät Evira ja Suomen Kalankasvattajaliitto yhdessä.

Ohjelma on Eviran internetsivulla: www.evira.fi > TapahtumatIlmoittautuminen Suomen Kalankasvattajaliittoon, anu.toivonen@kalankasvatus.fi, p. 040 5043972

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Ajankohtaista tarttuvista taudeista –teemapäivä ja Lääkepäivä 14.-15.5.2009

Evira järjestää ajankohtaista tarttuvista taudeista –teemapäivän ja Lääkepäivän tänä vuonna 14.-15.5.2009. Paikka on totuttuun tapaan Etelä-Suomen lääninhallituksen auditorio Itä-Pasilassa, Helsingissä.

Ilmoittautumisohjeet ovat Eviran internetsivuilla osoitteessa www.evira.fi > Tapahtumat


Lisätietoja:
Ajankohtaista tarttuvista taudeista –teemapäivä
ylitarkastaja Sirpa Kiviruusu, p. 020 77 24216

Lääkepäivä
ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, p. 020 77 24224

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Sikojen sekä ankkojen ja hanhien hyvinvointia koskevat esitteet on uudistettu

Evira on uudistanut sikojen sekä ankkojen ja hanhien hyvinvointia koskevat esitteet. Esitteisiin on koottu eläinten pitoa ja hyvinvointia koskeva keskeinen eläinsuojelulainsäädäntö. Säädösten lisäksi esitteeseen on koottu eläintenpitoa koskevia suosituksia.

Esitteitä voi tilata Evirasta maksutta. Toimituskuluja ei peritä, jos ne ovat alle 5 euroa.

Tilaukset voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen tilaukset@evira.fi, puhelimitse numerosta 020 77 25104, 0400 378 710 tai internetin kautta osoitteesta www.evira.fi > Tilauspalvelut > Esitteet

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.

Lääkeluettelot

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400