Evira.fi har förnyats 30.9.2010

Målet är att vår webbplats nu är tillgängligare, informationen lättare att hitta och innehållet överskådligare. Förutom att vi har gjort webbplatsen mera kundorienterad har vi också förnyat användargränssnittet och uppdaterat webbplatsens visuella profil.

Nu kan man bl.a. på alla sidor ge respons om innehållets överskådlighet direkt till innehållsproducenterna, det vill säga Eviras experter. Den nya webbplatsen Evira.fi utnyttjar också de sociala mediernas möjligheter att dela innehållet på ett enkelt sätt.

Sidstrukturen har förändrats, vilket tyvärr också innebär brutna länkar till Evira.fi från andra organisationer. Vi beklagar redan i förväg olägenheterna detta medför.
Utvecklingsarbetet fortsätter. Vi utvidgar språkversionernas innehåll och satsar i framtiden särskilt på att innehållet ska vara överskådligt.

All respons är välkommen, både nu och i framtiden: webmaster@evira.fi.

Mera information:
Ansvarig webredaktör Sirpa Lotsari,tfn 020 77 24015, 050 562 3846

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400